Увођење у посао према пројекту „Ђорђевац -1“ у Бујановцу

01.12.2023. године, започела је реализација Пројекта за техничко извиђање локације „Бујановац север“ (Ђорђевац 1), општина Бујановац, површине 122.200 м2.

Пројекат је израдио Центар за разминирање, који и прати реализацију и врши контролу квалитета над радовима, док НВО „IN Demining“„ Пале, Република Српска, БиХ, као извођач и Удружење за борбу против мина „Стоп минама“, Пале, Република Српска, БиХ, као подизвођач, реализују овај пројекат на терену.

Реализација наведеног пројекта финансирана је средствима која је Влада Републике Србије издвојила за операције хуманитарног разминирања у општини Бујановац и која су увећана средствима Владе САД и Владе Републике Кореје, преко ITF Међународне фондације за јачање безбедности људи.

Ради се о пројекту чијом реализацијом се доприноси, пре свега, повећању безбедности локалног становништва, али и испуњавању међународних обавеза које је Р. Србија преузела према Конвенцији о забрани ПП мина.

Предузеће „Минемон“ д.о.о., Пале, Република Српска, БиХ, ангажовано је од стране ITF-а и донатора као мониторска организација на овом пројекту.

Пројекат се реализује у координацији Центра, МУП-а, Војске Србије, као и локалне самоуправе.

You may also like...