Прегледна карта загађености експлозивним остацима рата (EOR) у Републици Србији

ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЗАГАЂЕНОСТИ ЕКСПЛОЗИВНИМ ОСТАЦИМА РАТА (EOR) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ