Учешће Републике Србије на Трећој глобалној конференцији о помоћи жртвама мина и других експлозивних средстава у контексту права особа са инвалидитетом

У периоду од 17-19.10.2023. године, у Пном Пену, у Камбоџи, одржана је Трећа глобална конференција о помоћи жртвама мина и других експлозивних средстава у контексту права особа са инвалидитетом.

Домаћин ове значајне конференције било је национално тело Камбоџе за противминско деловање и помоћ жртвама, уз финансијску подршку обезбеђену преко глобалног пројекта спонзорисаног од стране Савета Европске уније. Техничку подршку пружила је Јединица за подршку имплементацији Конвенције (ISU).

Глобални пројекат ЕУ има за циљ да подржи државе потписнице Конвенције у имплементацији различитих аспеката њихових преузетих обавеза, укључујући помоћ жртвама.

Конференција је окупила више од 150 стручњака из области помоћи жртвама мина и преживелих од мина, инвалидитета, људских права, као и здравстених радника, развојних и других практичара из више од 45 земаља.

Било је речи, између осталог, о помоћи жртвама и ван оквира противминског деловања, да ли је интегрисани приступ прави пут, о одлучујућој улози менталног здравља и психолошкој подршци, најбољој пракси у физичкој рехабилитацији у Камбоџи, имплементацији националних система за асистивну технологију, као и о инклузивном ангажовању жртава у извештавању, праћењу и евалуацији свих фаза у помоћи жртвама.

Делегацију Републике Србије чинили су Слађана Кошутић и Милица Стојадиновић из Центра за разминирање, као и Дејан Ивановић, извршни директор Удружења „Подршка. Права. Приступ – Србија“.

С. Кошутић је, у својству модератора, учествовала на тематској радионици која је за циљ имала разматрање предлога за нови акциони план на основу искустава и изазова европских земаља у испуњавању постојећег акционог плана из Осла.

Д. Ивановић је учествовао као панелиста на сесији посвећеној социо-економској једнакости за жртве мина.

You may also like...