Category: Вести

Представници Центра на Интерсесионалним састанцима држава страна Отавске конвенције и Првом припремном састанку Пете прегледне конференције

У организацији Jeдинице за подршку имплементацији Конвенције о забрани ПП Мина (ISU AP MBC) и Женевског међународног центра за хуманитарно...