Примена беспилотног ваздухоплова у хуманитарном разминирању

Снимак из службеног ваздухоплова Центра за разминирање за потребе извиђања за пројекат разминирања на локацији „Ћуприја-2“, број 0196/17, општина Ћуприја