Сарадња Центра за разминирање и Сектора за ванредне ситуације МУП-а

Начелник Одељења за неексплодирана убојна средства, Управе за цивилну заштиту и управљање ризицима, Сектора за ванредне ситуације МУП-а (СВС МУП-а), заједно са сарадницима, посетио је Иновационо-едукативни парк Центра за разминирање у Великој Моштаници.

Током посете, обишли су просторије Иновационо-едукативног парка као и полигоне за обуку, где се тренутно одржава ИМАС обука ЕОД ниво 3+ у сарадњи Центра и компаније „DRAKON Group“ из Уједињеног краљевства са 8 полазника из различитих земаља света.

Након што су се упознали са могућностима и капацитетима целог комплекса некадашње војне касарне која се простире на 3 хектара површине, одржан је састанак на коме су упознати са тренутним активностима Центра за разминирање, актуелним пројектима у току реализације, као и о будућим плановима Иновационо-едукативног парка, истичући значај континуираног унапређења едукативних програма ради подизања свести о ризицима од НУС и промоције безбедности у заједници.

Такође, представници Центра за разминирање и Одељења за неексплодирана убојна средства СВС МУП-а, истакли су могућности даље сарадње и у областима заједничких обука и едукација, размени информација о новим технологијама и методама разминирања, као и у планирању и спровођењу заједничких акција за смањење ризика од неексплодираних убојних средстава.

You may also like...