Завршна контрола квалитета на пројекту„Слобода Чачак 9“

У склопу праћења реализације радова према Пројекту за чишћење од неексплодираних  убојитих средстава на локацији „Слобода Чачак 9“, Центар за разминирање је, 27.12.2023. године, обавио завршну контролу квалитета радова на делу локације на којој је извођач радовa „Millennium Team“ д.о.о., са подизвођачима „Арм Разминирање“ д.о.о. и НВО „IN Demining“, обавио чишћење на дубини до 50 цм.

Том приликом нису утврђене критичне грешке одређене овим пројектом.

Током извођења радова, извођач радова „Мillennium Team“ д.о.о., Београд, пронашао је 24 комада НУС, који су безбедно уништени од стране Сектора за ванредне ситуације.

У претходном периоду, такође на захтев компаније „Слобода“ а.д. Чачак, која је и инвеститор радова, израђено је 8 пројеката чишћења од неексплодираних убојних средстава на локацијама на којима је дошло до расипања НУС након експлозије и пожара.

Након чишћења НУС са ових локација отклања се опасност коју они представљају, пре свега, за људе и животну средину и доприноси повећању безбедности становника и стварању могућности за безбедно коришћење пољопривредног земљишта.

You may also like...