Завршетак радова према пројектима за чишћење од неексплодираних убојних средстава на локацијама „СЛОБОДА ЧАЧАК 7“ и „СЛОБОДА ЧАЧАК 8“

Након завршне контроле радова коју су обавили представници Центра за разминирање, окончана је реализација радова према пројектима за чишћење од неексплодираних убојних средстава (НУС) на локацијама „Слобода Чачак 7“ и „Слобода Чачак 8“, на којима је извођач радова била компанија „Millennium Team“ д.о.о.

На пројектима је пронађено и безбедно уништено 125 комада НУС.

Центар за разминирање је пројекте израдио по захтеву компаније ,,Слобода,, а.д. Чачак, која је инвеститор радова. Овим та компанија показује да је друштвено одговорна компанија, препознајући да се након чишћења од НУС са ових локација отклања опасност коју они представљају, пре свега, за људе и животну средину и доприноси повећању безбедности становника и стварању могућности за безбедно коришћење пољопривредног земљишта, имајући у виду да се површина за чишћење на локацији „Слобода 7“ налази у кругу компаније „Слобода“ a.д. Чачак, док се површина за чишћење на локацији „Слобода 8“налази изван круга те компаније.

Подсећања ради, јуна 2021. године, услед пожара и експлозије, дошло је до расипања НУС-а у и ван круга фабрике У претходном периоду, такође на захтев компаније „Слобода“ а.д. Чачак, израђено је 6 пројеката чишћења од неексплодираних убојних средстава на локацијама на којима је дошло до расипања НУС након експлозије и пожара.

You may also like...