Радионица посвећена изради националних стандарда

25.10.2023. године, у просторијама Центра за разминирање, у сарадњи са експертом Норвешке народне помоћи, Катрин Аткинс, организована је једнодневна радионица на којој се са представницима Центра дискутовало о изради националних стандарда – процени потреба, размени добре праксе.

У оквиру пројекта Норвешке народне помоћи који унапређује системе управљања квалитетом националних тела за противминско деловање на Западном Балкану, а који је финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), Републици Србији омогућена је помоћ у изради националних стандарда.

Ова радионица ће допринети изградњи и јачању капацитета Републике Србије у области разминирања и противминскoг деловања, пре свега система управљања квалитетом и користимо прилику да захвалимо експерту Норвешке народне помоћи и донаторима на пруженој експертизи и подршци, као и на континуираној сарадњи.

You may also like...