Завршен Пројекат техничког извиђања локације „Бујановац-север“

Пројекат за техничко извиђање локације „Бујановац север“ (Ђорђевац 1), површине 122.200 м2, израђен је од стране Центра за разминирање ради потврђивања или одбацивања сумње да је површина пројекта загађена групама мина и другим неексплодираним убојним средствима (НУС).

Завршна контрола квалитета обављена је 28.02.2024.године, након чега је издато уверење од стране Центра за разминирање да је површина обухваћена овим пројектом безбедна за даљу употребу и као таква, предата општини Бујановац.

Tоком реализације овог пројекта пронађена је и безбедно уништена једна минобацачка мина 82mm.

Пројекат је финансиран средствима која је Влада Републике Србије издвојила за операције хуманитарног разминирања у општини Бујановац и која су увећана средствима Владе САД и Владе Републике Кореје, преко ITF Међународне фондације за јачање безбедности људи.

Реализација овог пројекта је од велике важности по питању безбедности локалног становништва, али и испуњавању међународних обавеза које је Р. Србија преузела према Конвенцији о забрани ПП мина.

You may also like...