Реализација Пројекта за чишћење експлозивних остатака рата на локацији за одржавање међународне специјализоване изложбе „EXPO BELGRADE 2027“

29. и 30.08.2023. године, у оквиру праћења реализације Пројекта за чишћење експлозивних остатака рата на локацији за одржавање међународне специјализоване изложбе „EXPO BELGRADE 2027“, на територији градске општине Сурчин, Београд, представници Центра за разминирање обавили су контролу квалитета радова према Фази 1 Пројекта, односно на делу површинe коју је извођач радова „Millennium Team“ д.о.о. из Београда претражио до дубине од 50 цм. Такође, обављена је и контрола на делу Фазе 2 и Фазе 3, на површинама које су претражене до 3м дубине. Нису утврђене критичне грешке одређене овим пројектом.

Овом приликом, радилиште је обишао и директор Центра за разминирање са сарадницима и састао се са представницима извођача радова и инвеститора, ради синхронизације извођења деминерских радова са извођењем грађевинских радова, односно изградњом објеката и пратеће инфраструктуре за одржавање међународне специјализоване изложбе „EXPO BELGRADE 2027“.

You may also like...