Учешће Центра на Регионалној радионици „Научене лекције и следећи кораци“ у Сарајеву

У периоду од 28. до 29. новембра 2023. године, у Сарајеву, БиХ, Центар за разминирање Републике Србије учествовао је на регионалној радионици „Научене лекције и следећи кораци“, у организацији Норвешке народне помоћи. (NPA).

Радионица „Научене лекције и следећи кораци“ надовезала се на радионице „Процена потреба и планирање побољшања капацитета управљања квалитетом националних/државних тела за противминско деловање“, које су се, у организацији Норвешке народне помоћи, одржале у Сарајеву, децембра 2022. и у Београду, маја 2023. године.

Радионица је била јединствена прилика за систематско прикупљање, консолидацију и документовање непроцењивог искуства и знања стеченог током имплементације пројекта «Побољшање система управљања квалитетом националних/државних тела за противминско деловање на Западном Балкану“.

Поред представника Центра за разминирање, Републику Србију представљали су и представници Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације и Дирекције полиције.

Радионица је омогућила платформу за размену виђења, позитивних искустава, техничких налаза и вредних лекција, као и дискусију  о изазовима с којима се актери суочавају и о начинима њиховог ефикасног превазилажења.

Захваљујемо организаторима, донатору и свим учесницима на реализацији обуке и радујемо се наставку успешне сарадње на унапређењу система управљања квалитетом у противминској делатности.

You may also like...