Контрола квалитета на Пројекту за чишћење од експлозивних остатака рата на траси гасовода на деоници Лесковац – Врање

Дана 21.03.2024.године, представници Центра за разминирање обавили су контролу квалитета према фази II и III на делу Пројекта за чишћење од експлозивних остатака рата на траси гасовода на деоници Лесковац – Врање.

Обављеном контролом квалитета нису утврђене критичне грешке одређене овим Пројектом. 

Извођач радова наставља извођење радова у координацији са Центром за разминирање.

Пројекат за чишћење од експлозивних остатака рата на траси гасовода на деоници Лесковац – Врање израђен је од стране Центра за разминирање у циљу отклањања опасности коју ЕОР представљају за изградњу гасовода на деоници Лесковац – Врање.

Површина за чишћење налази се на територијама следећих општина: Врање, Врањска бања, Владичин Хан, Лесковац.

Чишћење од ЕОР спроводи се и на површинама предвиђеним за изградњу објеката гасовода (подстаница и надземни објекти).

You may also like...