Студенти Факултета безбедности стичу драгоцено искуство у Центру за разминирање Републике Србије

Студенти Факултета безбедности имају прилику да стекну непроцењиво искуство кроз стручну праксу у Центру за разминирање Републике Србије (ЦЗРС).

Ова пракса пружа студентима прилику да примене своје теоријско знање у реалном окружењу и допринесу решавању важних безбедносних изазова.

Током праксе, студенти су укључени у различите активности, укључујући обиласке полигона за обуку, анализу података о минама и експлозивним остацима рата, уче о методама разминирања и имају прилику да се упознају са специјализованом опремом која се користи у разминирању.

Ово им омогућава да развију практичне вештине и сагледају комплексност послова везаних за разминирање.

Професори са Факултета безбедности прате напредак студената и пружају им подршку током праксе, што додатно доприноси њиховом професионалном развоју.

Осим тога, сарадња између факултета и ЦЗРС-а омогућава размену знања и искустава, што ће у великој мери унапредити образовање у овој области.

Очекује се да ће ова сарадња резултирати оснаживањем младих потенцијала који ће, поткрепљени стручним знањем, допринети унапређењу безбедности у Републици Србији.

You may also like...