Увођење у посао на пројекту „Ново Гробље – Могила 1“ у Пожаревцу

У среду, 11.октобра 2023.године, извођач радова NGO IN Demining (Пале, Република Српска, БиХ) уведен је у посао чишћења експлозивних остатака рата на локацији „Ново гробље – Могила 1“, број 0243/21, Град Пожаревац, према пројекту који је, на основу захтева ЈКП „Комуналне службе“, израдио Центар за разминирање Републике Србије, који прати реализацију и врши контролу квалитета над радовима.

На самој локацији „Ново гробље – Могила 1“, која се налази североисточно на око 3 километара од града Пожаревца, приликом извршења сахрана и израде гробница и опсега, радници ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац, у више наврата проналазили су ЕОР или делове ЕОР-а, при чему је полиција обезбеђивала пронађена средства која су припадници Сектора за ванредне ситуације МУП Србије уклонили и уништавали и поступали по сваком појединачном случајном проналаску.

Локација је првобитно била у власништву Војске Србије до 2011. године када је прешла у власништво града Пожаревца и од раније је позната као „Барутана“.

Реализацијом пројекта омогућиће се радницима ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац да безбедно врше сахране и израђују гробнице.

Након чишћења ове локације, отклониће се опасност коју ЕОР представља за људе и животну средину, допринеће се повећању безбедности становника и стварању могућности за безбедно коришћење земљишта и инфраструктурни развој.

You may also like...