Контрола квалитета према пројекту за чишћење од експлозивних остатака рата на траси гасовода Југозападна Србија

8. и 9.8.2023. године, Центар за разминирање je, у оквиру праћења реализације “Пројекта за чишћење од експлозивних остатака рата на траси гасовода Југозападна Србија“, обавио контролу квалитета радова према Фази 1 Пројекта, односно на делу површинe коју је извођач претражио до дубине од 50 цм. Такође, обављена је и контрола на делу Фазе 2 и Фазе 3, на површинама које су претражене до 3м дубине.

Том приликом нису утврђене критичне грешке одређене овим пројектом.

Извођач радова „Millennium Team“ д.о.о., Београд, наставља радове у координацији са Центром за разминирање.

You may also like...