Контрола квалитета на Пројекту „Национални стадион“

Представници Центра за разминирање су дана 21.03.2024. године, обавили контролу квалитета према фази IV Пројектa за чишћење од експлозивних остатака рата на локацији за изградњу линијске инфраструктуре у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона и том приликом нису утврђене критичке греше одређене овим пројектом.

Центар за разминирање израдио је овај Пројекат на којем је потребно спровести  активности чишћења од ЕОР, на површини која је предвиђена за изградњу линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима и налази се на територији градске општине Сурчин, Београд.

You may also like...