Контрола квалитета на Пројекту „Иновациони дистрикт“ у Крагујевцу

Пројекат за чишћење од експллозивних остатака рата на локацији Иновационог дистрикта у Крагујевцу, израђен је од стране Центра за разминирање према Међународним стандардима за противминску делатност.

У склопу праћења реализације радова према Пројекту, Центар за разминирање, 21.03.2024. године, обавио je контролу квалитета радова према фази I, на делу локације на којој је извођач радовa „Millennium Team“ д.о.о., обавио уклањање феромагнетних материјала ради припреме терена за снимање терена активном и пасивном методом.

Након чишћења ЕОР са ове локације отклања се опасност коју они представљају, пре свега, за људе и животну средину и доприноси повећању безбедности становника и стварању могућности за безбедно коришћење земљишта.

You may also like...