Aнализа активности и постигнутих резултата у 2023. години

18. децембра 2023. године, у Иновационо-едукативном парку у Великој Моштаници, Центар за разминирање је за учеснике у противминском деловању у Републици Србији организовао радни састанак, који је настављен пригодним коктелом.

Иновационо-едукативни парк је некадашњи војни комплекс, који је Министарство одбране Закључком Владе предало на коришћење Центру за разминирање, јула 2023. године. Уз подршку Министарства финансија и обезбеђењем буџетских средстава, као и донација, започета је реконструкција  наставних кабинета, просторија и полигона, који ће, између осталог, бити коришћени за организовање и спровођење обука  из области противминске делатности у складу са међународним стандардима.

На радном састанку учествовали су представници Генералштаба Војске Србије – Oперативне управе (Ј-3), Војне академије Универзитета одбране у Београду, Сектора за ванредне ситуације, Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије, Академије техничко-васпитачких струковних студија из Ниша, као и деминерских компанија које су у претходном периоду биле ангажоване на пројектима разминирања у Републици Србији

Учесници су имали прилику да заједно са Центром анализирају активности и постигнуте резултате у 2023. години – реализоване пројекте, обуке, учешће на скуповима у земљи и иностранству, који су допринели, између осталог, јачању капацитета у овој области и повезивању субјеката противминског деловања и академске заједнице.

Овом приликом директор Центра за разминирање, г. Бојан Гламочлија,  представио је План рада Центра за 2024. годину са фокусом на даљем развоју Иновационо-едукативног парка и наставком унапређења активности противминског деловања на територији наше земље и шире, у сарадњи са заинтересованим странама из земље и иностранства.

You may also like...