УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТИМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА НА ЛОКАЦИЈИ „СЛОБОДА ЧАЧАК 7“ И „СЛОБОДА ЧАЧАК 8“

Реализација пројеката за чишћење од неексплодираних убојних средстава на локацијама „Слобода Чачак 7“ и „Слобода Чачак 8“, које је Центар за разминирање израдио по захтеву компаније ,,Слобода,, а.д. Чачак, започела је 01. 09. 2023. године.

Представници Центра за разминирање извршили су проверу документације и опреме која ће бити коришћена, након чега је извођач радова „Мillennium Team“ д.о.о., Београд, увeден у посао.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТИМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА НА ЛОКАЦИЈИ „СЛОБОДА ЧАЧАК 7“ И „СЛОБОДА ЧАЧАК 8“

Површина за чишћење на локацији „Слобода 7“ налази се у кругу компаније „Слобода“ a.д. Чачак, док се површина за чишћење на локацији „Слобода 8“ налази изван круга те компаније. Јуна 2021. године, услед пожара и експлозије, дошло је до расипања НУС-а у и ван круга фабрике.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТИМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА НА ЛОКАЦИЈИ „СЛОБОДА ЧАЧАК 7“ И „СЛОБОДА ЧАЧАК 8“
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТИМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА НА ЛОКАЦИЈИ „СЛОБОДА ЧАЧАК 7“ И „СЛОБОДА ЧАЧАК 8“

У претходном периоду, такође на захтев компаније „Слобода“ а.д. Чачак, која је и инвеститор радова, израђено је 6 пројеката чишћења од неексплодираних убојних средстава на локацијама на којима је дошло до расипања НУС након експлозије и пожара.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТИМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА НА ЛОКАЦИЈИ „СЛОБОДА ЧАЧАК 7“ И „СЛОБОДА ЧАЧАК 8“

Након чишћења НУС са ових локација отклања се опасност коју они представљају, пре свега, за људе и животну средину и доприноси повећању безбедности становника и стварању могућности за безбедно коришћење пољопривредног земљишта.

You may also like...