Представници Центра на Интерсесионалним састанцима држава страна Отавске конвенције и Првом припремном састанку Пете прегледне конференције

У организацији Jeдинице за подршку имплементацији Конвенције о забрани ПП Мина (ISU AP MBC) и Женевског међународног центра за хуманитарно разминирање (GICHD), у периоду од 18. до 21. јуна 2024. године, у Женеви, у седишту Светске метеоролошке организације (WMO), одржани су интерсесионални (полугодишњи) састанци држава страна Конвенције о забрани противпешадијских мина (Отавска конвенција), као и Први припремни састанак Пете прегледне конференције, која ће бити одржана у новембру ове године у Камбоџи.

 

На састанцима, на којима су учествовале делегације из преко 100 држава, међународних организација, невладиних организација, представљени су постигнути резултати, преостале обавезе и изазови који предстоје свакој од држава страна у постизању глобалног циља – свет без мина и жртава.

 

Поднет је извештај о напретку Републике Србије у испуњавању обавеза према члану 5. Конвенције, са посебним освртом на разминирање мина на југу Србије и образложењем захтева за продужење рока за испуњавање обавеза по члану 5. Конвенције, који је Република Србија затражила у марту ове године.

Наиме, рок који истиче 31.децембра 2024. године, Р Србија није у могућности да испуни, првенствено због површина које су у општини Бујановац откривене након пожара и експлозија 2019. и 2021. године и за које тек предстоји дефинисање обима загађености кроз пројекат нетехничког извиђања.

Реализацијом овог пројекта, који ће пратити и упозоравање на опасности од мина у свим насељеним местима у овој општини, дефинисаће се површина загађена минама као предуслов за израду плана рада и спровођење пројеката разминирања на преосталим загађеним површинама.

Република Србија је и овог пута истакла своју потпуну посвећеност овој конвенцији обавезавши се да оконча разминирање преосталог минираног простора, пре свега,  у циљу заштите свог становништва, али и смањењу економске и еколошке штете, које узрокују мине и експлозивни остатаци рата.

У част обележавања 25-огодишњице ступања на снагу Конвенције, у периоду одржавања Интерсесионалних састанака, фонтана Jet d’Eau у Женеви, била у бојама заставе Конвенције.

You may also like...