Oдржан 21.састанак држава страна Oтавске конвенције у Женеви

У периоду од 20. до 24. новембра 2023. године, у палати Уједињених нација у Женеви, одржан је 21. састанак држава страна Конвенције о забрани употребе, складиштења, производње и промета противпешадијских мина и о њиховом уништавању (Oтавска конвенција).

Делегацију Републике Србије чинили су представници Центра за разминирање, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и Сталне мисије Р. Србије при УН у Женеви.

Током иступања Републике Србије, истакнута је снажна опредељеност ка испуњењу свих обавеза проистеклих по Отавској конвенцији.

У вези са имплементацијом Члана 5., представница Центра за разминирање је у изјави указала на напоре и резултате које Р. Србија остварује по овом питању у циљу заштите свог становништва, али и повећања глобалне људске безбедности.

Имајући у виду сложеност тренутне минске ситуације, посебно проблем новооткривених површина за које се сумња да су загађене групама мина у општини Бујановац, с обзиром да рок који истиче 31.децембра 2024. године, Р. Србија неће бити у могућности да испуни, најављено је да ће, до марта 2024. године, Р. Србија поднети нови захтев за продужење рока.

Представница Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поднела је извештај о активностима које Р. Србија предузима када је у питању помоћ жртвама мина, пре свега рехабилитација и социјална интеграција, бањско-климатски опоравак, као и финансијска подршка удружењима.

You may also like...