Едукација становништва и ученика о опасностима од ЕОР у Тутину

У петак, 22. марта 2024.године, у амфитеатру средњих школа и у Основној школи „Ибрахим Бакић“ у Лескови, општина Тутин, одржана су два гостујућа предавања од стране представника Центра за разминирање Републике Србије на тему експлозивних остатака рата (ЕОР).

Међу присутнима били су ученици и професори Средње техничке школе Тутин, грађани и друге заинтересоване стране.

Циљ предавања је едукација становништва са нагласком на Упутство о поступању у случају проналаска ЕОР-а јер се поступајући по њему, доприноси повећању безбедности и смањењу ризика по сопствени живот, као и живот других лица.

Како би полазници стекли основна знања о опасностима од ЕОР, током предавања су изложена школска наставна средства која су илустровала како изгледају нека од ЕОР-а која се најчешће проналазе у Републици Србији.

Предавања се организују у координацији Центра за разминирање и Штаба за ванредне ситуације Општине Тутин, са планом да се у наредном периоду спроводе како на градском подручју, тако и по центрима месних заједница на целој територији општине Тутин.

You may also like...