Author: sladjana.kosutic

Учешће Центра на састанку Одбора за Средњи исток Интернационалне асоцијације професионалних ронилаца у Фуџејри

Центар за разминирање Републике Србије позван је да, као члан Интернационалне асоцијације професионалних ронилаца (у даљем тексту: Association of Diving...