Реализација пројекта техничког извиђања „Потопљене немачке флоте из Другог светског рата из реке Дунав код Прахова“

Центар за разминирање прати реализацију пројекта техничког извиђања „Потопљене немачке флоте из Другог светског рата из реке Дунав код Прахова“, Неготин, број 0300/23, који је израђен на основу захтева Министарства грађевинарства, транспорта и инфраструктуре Републике Србије.

Извођач радова је конзорцијум који чине компаније Millennium Team д.о.о. и Aqua Mont Service д.о.о.

Локација на којој се врши техничко извиђање налази се у Прахову између 857 km и 862 km на заједничком потезу реке Дунав између Србије и Румуније, Општина Неготин.

У току је реализација прве и друге фазе пројекта, које имаju за циљ:

-испитивање олупина бродова потопљене немачке флоте и речног дна о присутности ЕОР коришћењем одговарајућих техничких интервенција, на потезу реке Дунав између Србије и Румуније од 857 km до 862 km и на дубини до 23,22 m надморске висине.

-утврђивање постојања ЕОР на и унутар сваке појединачне олупине брода (врста и тип ЕОР, њихово стање, количина, место и положај, дубина) и обезбедити непосредне доказе о томе.

– утврђивање постојање ЕОР у речном дну (врста и тип ЕОР, њихово стање, количина, место и положај, дубина), обезбедити непосредне доказе о томе и одредити прецизне границе површина речног дна где је присутна загађеност ЕОР а где није.

– анализа података о стању ЕОР и процена која ЕОР би померањем изазвала експлозију и као таква се морају уништавати на месту проналаска и ЕОР која се могу померати и као таква могу безбедно извлачити, транспортовати и уништавати на другој локацији.

You may also like...