ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna
17.09.2021.

Prezentacija Savetodavnog tima za upravljanje municijom Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno
razminiranje u Čačku

 Prezentacija Savetodavnog tima za upravljanje municijom Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno razminiranje u Čačku  16. septembra 2021. godine, u prostorijama kompanije “Sloboda” AD, Čačak, u saradnji sa Centrom za razminiranje Republike Srbije, održana je prezentacija Savetodavnog tima za upravljanje municijom (AMAT) Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno razminiranje (GICHD), koji je tom prilikom predstavio svoj rad i mogućnosti vezano za akcident koji se dogodio u junu ove godine u kompaniji “Sloboda” AD, u Čačku. Tim iz Ženeve činili su eksperti ... detaljnije

13.09.2021.

Regionalna obuka za tehničko izviđanje
održana u Sarajevu

 Regionalna obuka za tehničko izviđanje održana u Sarajevu  Centar za razminiranje Republike Srbije učestvovao je na Regionalnoj obuci za tehničko izviđanje, koja se održavala od 06. do 10. septembra 2021. godine, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u organizaciji Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno razminiranje (GICHD) i uz partnerstvo Norveške narodne pomoći (NPA). Centar za razminiranje predstavljali su direktor Centra za razminiranje g. Bojan Glamočlija i pomoćnik direktora – rukovodilac sektora ... detaljnije

09.09.2021.

Učešće Centra na seminaru o razminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava u Sarajevu

 Učešće Centra na seminaru o razminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava u Sarajevu  Od 7. do 9. septembra 2021. godine, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u organizaciji „Intelligence-Sec“, britanske kompanije specijalizovane za organizovanje konferencija iz oblasti bezbednosne industrije i Federalne uprave civilne zaštite Bosne i Hercegovine, održan je Seminar o razminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava. Na ovom seminaru, pored predstavnika centara za razminiranje iz jugoistočne Evrope, učestvovali su eksperti iz oblasti ... detaljnije

30.08.2021.

Obuka za netehničko izviđanje održana
u Štansu

 Obuka za netehničko izviđanje održana u Štansu  U periodu od 16. do 27. avgusta 2021. godine u Štansu, u Švajcarskoj, održana je 70. globalna obuka za netehničko izviđanje u okviru Partnerstva za mir, na kojoj je učestvovala i predstavnica Centra za razminiranje – pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za pravne poslove i operativnu podršku, g-đa Jelena Krstić. Obuka, koju je u ime Švajcarskog saveznog departmana za odbranu ... detaljnije

27.08.2021.

Uvođenje u posao prema projektu
„Končulj-Dalekovod 1 i 2“ u Bujanovcu

 Uvođenje u posao prema projektu „Končulj-Dalekovod 1 i 2“ u Bujanovcu 26.08.2021. godine, započela je realizacija Projekta za razminiranje lokacije „Končulj - Dalekovod 1 i 2“, opština Bujanovac, površine 294.230 m2. Projekat je izradio Centar za razminiranje, koji i prati realizaciju i vrši kontrolu kvaliteta nad radovima, dok NVO „Stop minama“, Pale, Republika Srpska, BiH, realizuje ovaj projekat na terenu. Realizacija navedenog projekta finansira se sredstvima koje je Vlada Republike Srbije izdvojila za operacije humanitarnog razminiranja u opštini Bujanovac ... detaljnije

26.08.2021.

Završna kontrola faze 1 prema projektu za čišćenje EOR na lokaciji "Katun 2" i merenje produktivnosti na projektu «Vojno skladište 2» u Vranju

 Završna kontrola faze 1 prema projektu za čišćenje EOR na lokaciji Katun 2  i merenje produktivnosti na projektu «Vojno skladište 2» u Vranju 25.08.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje obavili su završnu kontrolu Faze 1 prema Projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata na lokaciji "Katun 2", u okviru koje je izvođač radova “Millennium Team“ d.o.o., Beograd, obavio čišćenje eksplozivnih ostataka rata na dubini do 50 cm. Nisu utvrđene kritične greške određene ovim projektom. Takođe, ovom prilikom, izvršeno je merenje produktivnosti na delu projekta „Vojno skladište 2“ u Vranju ... detaljnije

20.08.2021.

Uvođenje tima u fazu 1 prema projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata na lokaciji
"Vojno skladište 2" i kontrola kvaliteta na
projektu «Katun» u Vranju

 Uvođenje tima u fazu 1 prema projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata na lokaciji 20.08.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje uveli su u posao tim izvođača radova „Millennium Team”-a d.o.o., Beograd, koji će u okviru Faze 1, obavljati čišćenje eksplozivnih ostataka rata na dubini do 50 cm na lokaciji „Vojno skladište 2“ u Vranju. Lokacija je zagađena raznim vrstama ubojitih sredstava ... detaljnije

19.08.2021.

Kontrola kvaliteta na Projektu za razminiranje
trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji
opštine Bujanovac

 Kontrola kvaliteta na Projektu za razminiranje trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji opštine Bujanovac 18.08.2021. godine, u sklopu praćenja realizacije Projekta za razminiranje trase dalekovoda 10 kV i 110 kV na teritoriji opštine Bujanovac, Centar za razminiranje obavio je kontrolu kvaliteta radova na delu lokacije koju je izvođač radova NVO Udruženje za borbu protiv mina „Stop minama“, Pale, Republika Srpska, BiH, razminirao-očistio u skladu sa projektom Centra, Međunarodnim standardima za protivminsko delovanje (IMAS) i Standardnim operativnim procedurama ... detaljnije

11.08.2021.

Obilazak lokacije „Osonica“
kod Ivanjice

 Obilazak lokacije „Osonica“ kod Ivanjice 10.08.2021. godine, tragom informacija meštana naselja Osonica u opštini Ivanjica da se neeksplodirane avio bombe, zaostale iz bombardovanja 1999. godine, nalaze u njihovom mestu, predstavnici Centra za razminiranje obavili su izviđanje na predmetnoj lokaciji i tom prilikom, u cilju upozoravanja stanovništva na opasnost i zabrane ulaska, izvršili obeležavanje sumnjive površine u skladu sa Međunarodnim standardima za protivminsko delovanje. Ova lokacija do sada ... detaljnije

04.08.2021.

Završetak radova na projektu
„Borovac-4“

 Završetak radova na projektu „Borovac-4“ 03.08.2021. godine obavljena je završna kontrola kvaliteta očišćene površine na Projektu za razminiranje-čišćenje kasetne municije sa lokacije „Borovac-4“, površine 108.961 m2, opština Bujanovac. Tom prilikom nisu utvrđene kritične greške određene ovim projektom, te su se stekli uslovi za završetak radova na terenu. Realizacija navedenog projekta finansirana je sredstvima iz donacije SAD, preko ITF Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi ... detaljnije

03.08.2021.

Obilazak lokacije u neposrednoj blizini kompanije
„Sloboda“ AD u Čačku

 Obilazak lokacije u neposrednoj blizini kompanije „Sloboda“ AD u Čačku Kao nastavak sastanaka koji su prethodili sa predstavnicima Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije, Tehničko remontnog zavoda Kragujevac, kao i predstavnicima fabrika namenske industrije, na poziv Kompanije „SLOBODA“ AD Čačak, 02.08.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje, zajedno sa predstavnicima Tehničko remontno zavoda Kragujevac, obišli su lokaciju... detaljnije

29.07.2021.

Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin

 Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin 28.07.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje obavili su kontrolu kvaliteta na delu Projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin. Vršena je kontrola kvaliteta dela faze 2, u okviru koje je izvođač radova „Millennium Team“ d.o.o., Beograd, obavio dubinsko snimanje do 3 m. Kontrolom kvaliteta je utvrđeno da nema EOR ... detaljnije

27.07.2021.

Obilazak lokacije projekta za razminiranje trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji
opštine Bujanovac

 Obilazak lokacije projekta za razminiranje trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji opštine Bujanovac 27.07.2021. godine, u okviru praćenja realizacije radova na Projektu za razminiranje trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji opštine Bujanovac i usaglašavanja podataka na terenu sa zahtevima krajnjeg korisnika razminirane površine, predstavnici Centra za razminiranje, u prisustvu izvođača radova NVO Udruženje za borbu protiv mina „Stop minama“, Pale, BiH, monitora „Eksploring“ d.o.o., Mostar, BiH, zajedno sa predstavnicima Akcionarskog društva ... detaljnije

23.07.2021.

Jačanje kapaciteta Republike Srbije u oblasti
razminiranja i uništavanja neeksplodiranih
ubojnih sredstava

 Jačanje kapaciteta Republike Srbije u oblasti razminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava Dana 23. jula 2021. godine u okviru programa „Jačanje kapaciteta Republike Srbije u oblasti razminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava“, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Centar za razminiranje organizovali su obilazak helikopterom radilišta na kojima se vrše poslovi razminiranja u opštini Bujanovac, zajedno sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, koju su činili Nj.E Sem Fabrici, Ambasador i šef delegacija ... detaljnije

21.07.2021.

Prezentacija dubinskog metal detektora
kompanije „CEIA“

 Prezentacija dubinskog metal detektora kompanije „CEIA“ Kompanija „CEIA“ u saradnji sa Centrom za razminiranje, održala je prezentaciju dubinskog metal detektora za NUS i detekciju kasetne municije DSMD, kao i CMD detektor, 21. jula 2021. godine, u proširenim poslovnim kapacitetima Centra za razminiranje Republike Srbije, odnosno nastavnim prostorijama sa poligonom i terenom za obuku deminera, u Grockoj, za potrebe kopmanije Milenijum tim d.o.o. Prisutni su imali priliku da razmene iskustva sa terena ... detaljnije

20.07.2021.

Završna kontrola kvaliteta radova na projektu
,,Borovac 3,, i početak radova na projektu
,,Borovac 4,,

 Završna kontrola kvaliteta radova na projektu ,,Borovac 3,, i početak radova na projektu ,,Borovac 4,, Završnom kontrolom kvaliteta očišćene površine na Projektu za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa lokacije ,,Borovac 3”, broj 0158/14, površine 101.968m2, opštine Bujanovac, obavljene 15.07.2021. godine, pri čemu nisu utvrđene kritične greške određene ovim projektom, stekli su se uslovi za završetak radova na terenu. Tokom realizacije ovog projekta, pronađen je 1 komad kasetne municije BLU 97A/B. Nakon završenih radova na pomenutom projektu ... detaljnije

16.07.2021.

Poseta predstavnika NPA

 Poseta predstavnika NPA Dana 15.07.2021. godine, Centar za razminiranje posetili su predstavnici Norveške narodne pomoći (NPA), Kristina Đurić, Darvin Lisica, Charles Frisby i Nick Bray, kako bi se upoznali sa trenutnim stanjem u vezi sa standardima iz oblasti protivminskog delovanja i izazovima u Republici Srbiji u cilju preduzimanja koraka za moguću buduću saradnju. Predstavnici NPA imali su priliku da se upoznaju i sa problemom u vezi sa preostalim minama i EOR na teritoriji Republike Srbije ... detaljnije

14.07.2021.

Poseta predstavnika ICDO lokaciji projekta za čišćenja od eksplozivnih ostataka rata "Dubnica" i
"Vojno skladište 1"

 Poseta predstavnika ICDO lokaciji projekta za čišćenja od eksplozivnih ostataka rata 14.07.2021 godine, Centar za razminiranje organizovao je obilazak terena i radova na Projektu za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata na lokaciji ,,Dubnica,, i ,,Vojno skladište 1,, opština Vranje, za predstavnike investitora radova razminiranja Međunarodne organizacije za civilnu odbranu (ICDO). Tokom obilaska, prisutni su imali prilike da se upoznaju sa rezultatima rezultatima čišćenja i specifičnostima na ovom projektu na kome radove izvodi preduzeće ... detaljnije

09.07.2021.

Studija Ženevskog centra o teškom terenu
na Balkanu

 Studija Ženevskog centra o teškom terenu na Balkanu Tokom nedelje 4-9.jul 2021. godine, u okviru Studije koju Ženevski međunarodni centar za humanitarno razminiranje (GICHD) sprovodi o teškom terenu u protivminskom delovanju i koja se fokusira na zemlje na Balkanu, predstavnik GICHD, zajedno sa predstavnicima Centra za razminiranje, imao je priliku da obiđe „teške terene“ u Srbiji. Primarni cilj studije je podrška nacionalnim telima u njihovim naporima na rešavanju ... detaljnije

05.07.2021.

Prijem povodom Dana nezavisnosti - nacionalnog praznika Sjedinjenih Američkih Država

 Prijem povodom Dana nezavisnosti  - nacionalnog praznika Sjedinjenih Američkih Država 2. jula 2021. godine, ambasador SAD u Srbiji, g. Entoni Godfri, organizovao je prijem povodom Dana nezavisnosti - nacionalnog praznika Sjedinjenih Američkih Država, koji se proslavlja 4.jula. Prijemu je prisustvovao direktor Centra za razminiranje, g. Bojan Glamočlija, kao i predstavnici političkog, diplomatskog, kulturnog i javnog života u Republici Srbiji. Direktor Centra za razminiranje čestitao je ambasadoru Godfriju ... detaljnije

02.07.2021.

Poseta predstavnika Ženevskog centra sa ciljem procene upravljanja informacijama Centra za razminiranje

 Poseta predstavnika Ženevskog centra sa ciljem procene upravljanja informacijama Centra za razminiranje U periodu od 28. juna do 02. jula 2021. godine, tim Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno razminiranje zadužen za implementaciju sistema upravljanja informacijama u protivminskom delovanju (IMSMA), posetio je Centar za razminiranje sa ciljem da se iskoristi Okvir ... detaljnije

28.06.2021.

Uvođenje u posao prema projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata na lokaciji "Vojno skladište 1" i kontrola kvaliteta na projektu «Dubnica» u Vranju

 Uvođenje u posao prema projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata na lokaciji 25.06.2021. godine, uvođenjem u posao izvođača radova „Millennium Team”-a d.o.o., Beograd, započela je realizacija projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata na lokaciji „Vojno skladište 1“, površine 164.300 m2. Ovom prilikom, uveden je mašinski tim, koji će, upotrebom mašine ... detaljnije

25.06.2021.

Održan intersesionalni sastanak država
strana Otavske konvencije

 Održan intersesionalni sastanak država strana Otavske konvencije U Ženevi je u periodu od 22. do 24. juna 2021. godine, održan intersesionalni (polugodišnji) sastanak država strana Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prometa protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju (Otavska konvencija). Usled trenutnih ograničenja u vezi sa COVID-19, sastanak je održan u virtuelnom formatu ... detaljnije

18.06.2021.

Učešće centra na 17. međunarodnom simpozijumu „Protivminsko delovanje 2021.“

 Učešće centra na 17. međunarodnom simpozijumu „Protivminsko delovanje 2021.“ Centar za razminiranje Republike Srbije učestvovao je u radu 17. međunarodnog simpozijuma “Protivminsko delovanje 2021.”, koji se održavao od 16. do 18. juna 2021. godine u Novom Vinodolskom, Republika Hrvatska, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatskog Centra za razminiranje - Centra za testiranje, razvoj i obuku u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (Koordinator OEBS projekta u Ukrajini) ... detaljnije

14.06.2021.

Uvođenje u posao prema projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata na lokaciji "Dubnica" u Vranju

 Uvođenje u posao prema projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata na lokaciji 12.06.2021. godine, uvođenjem u posao izvođača radova „Millennium Team”-a d.o.o., Beograd, započela je realizacija projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata na lokaciji „Dubnica“, površine 170.600 m2. Lokacija je zagađena raznim vrstama ubojitih sredstava (UbS) i njihovim ostacima, nakon požara i eksplozije koji su sredinom juna 2000. godine zahvatili improvizovano vojno skladište u okolini Vranja. Projekat se finansira sredstvima iz Programa ... detaljnije

14.06.2021.

Početak radova prema projektu
„Sjenica – Čedovo“

 Početak radova prema projektu „Sjenica – Čedovo“ 10.06.2021. godine započela je realizacija projekta za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa još jedne lokacije u opštini Sjenica. U pitanju je projekat za čišćenje kasetne municije, koji je izradio Centar za razminiranje za lokaciju „Sjenica – Čedovo“, površine 89.450 m2. Nakon što su predstavnici Centra za razminiranje izvršili proveru dokumentacije i opreme koja će biti korišćena, izvođač radova „Saturnia“, d.o.o., Beograd i preduzeće „Exploring“ ... detaljnije

11.06.2021.

Prezentacija zaštitne deminerske opreme kompanije
„Proizvodnja Mile Dragić“

 Prezentacija zaštitne deminerske opreme kompanije<br> „Proizvodnja Mile Dragić“ Kompanija „Proizvodnja Mile Dragić“ u saradnji sa Centrom za razminiranje, održala je prezentaciju zaštitne deminerske opreme, 11.juna 2021. godine, u proširenim poslovnim kapacitetima Centra za razminiranje Republike Srbije, odnosno nastavnim prostorijama sa poligonom i terenom za obuku deminera, u Grockoj. Među prisutnima su bili predstavnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, kao i predstavnici ... detaljnije

10.06.2021.

Poseta predstavnika ICDO lokaciji projekta
čišćenja kasetne municije u Nišu

 Poseta predstavnika ICDO lokaciji projekta čišćenja kasetne municije
u Nišu 10.06.2021. godine, u saradnji Centra za razminiranje i preduzeća „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš, organizovan je obilazak terena i radova na Projektu za razminiranje – čišćenje kasetne municije „Aerodrom Niš – 5. faza“ za predstavnike investitora radova razminiranja Međunarodne organizacije za civilnu odbranu (ICDO). Tokom obilaska, prisutni su imali prilike da se upoznaju sa rezultatima čišćenja i specifičnostima na ovom projektu na kome radove ... detaljnije

09.06.2021.

Održana tenderska komisija za izbor izvođača radova za projekat razminiranja u Bujanovcu

 Održana tenderska komisija za izbor izvođača radova za projekat razminiranja u Bujanovcu U prostorijama Ambasade Republike Slovenije u Beogradu, u organizaciji ITF Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi sa sedištem u Ljubljani i uz učešće predstavnika ambasade Republike Koreje i Ambasade SAD - država donatora i našeg Centra, 08.06.2021. godine, održana je tenderska komisija za izbor izvodjača radova za projekat razminiranja u opštini Bujanovac. Projekat površine 294.230 m2, izradio je Centar za razminiranje ... detaljnije

04.06.2021.

Završna kontrola kvaliteta radova na
projektu „Sjenica - Vapa“

 Završna kontrola kvaliteta radova na projektu „Sjenica - Vapa“ Završnom kontrolom kvaliteta očišćene površine na Projektu za razminiranje-čišćenje kasetne municije sa lokacije „Sjenica – Vapa“, površine 338.416 m2, opština Sjenica, obavljene 3.juna 2021. godine, pri čemu nisu utvrđene kritične greške određene ovim projektom, stekli su se uslovi za završetak radova na terenu. Realizacija navedenog projekta finansirana je sredstvima iz donacije SAD preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ... detaljnije

03.06.2021.

Obilazak lokacije „ Aerodrom Ponikve“

 Obilazak lokacije „ Aerodrom Ponikve“ 02.06.2021.godine, u cilju sagledavanja situacije i rešavanja problema vezano za zagađenost eksplozivnim ostacima rata, ali i problema radioaktivnog materijala i sanacije manevarskih površina na kompleksu Aerodroma Ponikve, Centar za razminiranje sa predstavnicima preduzeća „Aerodromi Srbije“ d.o.o. i JP „Nuklearni objekti Srbije“, obišao je kaponire (armirano-betonska skloništa) na predmetnoj lokaciji. S obzirom da je u planu otvaranje Aerodroma Ponikve ... detaljnije

01.06.2021.

Kontrola kvaliteta na projektu
«Istočni Mojstir - Ponor»

 Kontrola kvaliteta na projektu «Istočni Mojstir - Ponor» 28.05.2021. godine, u sklopu praćenja realizacije Projekta za tehničko izviđanje lokacije „Istočni Mojstir-Ponor“, u opštini Tutin, površine 515.000 m2, Centar za razminiranje obavio je kontrolu kvaliteta radova na delu lokacije koju je izvođač radova NVO „STOP minama“, Pale, Republika Srpska – BiH, pretražio u skladu sa projektom Centra, Međunarodnim standardima za protivminsko delovanje (IMAS) i Standardnim operativnim procedurama ... detaljnije

01.06.2021.

Kontrola kvaliteta na projektu
«Sjenica – Vapa»

 Kontrola kvaliteta na projektu «Sjenica – Vapa» U sklopu praćenja realizacije Projekta za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa lokacije "Sjenica - Vapa", površine 338.416 m2, u opštini Sjenica, 27.05.2021. godine, Centar za razminiranje obavio je kontrolu kvaliteta radova na delu lokacije koju je izvođač radova NVO “IN Demining“, Pale, Republika Srpska - BiH, razminirao-očistio u skladu sa projektom Centra, Međunarodnim standardima za protivminsko delovanje (IMAS) i Standardnim operativnim procedurama. Tom prilikom nisu utvrđene ... detaljnije

27.05.2021.

Prezentacija „Mesto i uloga Centra za razminiranje“ -
4. međunarodna konferencija o protivminskom
delovanju u Moskvi

 Prezentacija „Mesto i uloga Centra za razminiranje“ - 4. međunarodna konferencija o protivminskom delovanju u Moskvi 27. maja 2021. godine, direktor Centra za razminiranje, g. Bojan Glamočlija, na 4. međunarodnoj konferenciji o protivminskom delovanju u Moskvi, koja je u toku, imao je izlaganje pod nazivom „Mesto i uloga Centra za razminiranje Republike Srbije“. Tom prilikom, učesnicima je predstavio aktivnosti Centra za razminiranje po pitanju rešavanja problema u vezi sa preostalim površinama zagađenim minama i eksplozivnim ostacima rata u Republici Srbiji ... detaljnije

26.05.2021.

Učešće Centra na 4. međunarodnoj konferenciji o protivminskom delovanju u Moskvi

 Učešće Centra na 4. međunarodnoj konferenciji o protivminskom delovanju u Moskvi 25. maja 2021. godine, u Moskvi, Ruska Federacija, započeta je 4. međunarodna konferencija o protivminskom delovanju, u organizaciji Ministarstva odbrane Ruske Federacije. Centar za razminiranje Republike Srbije učestvuje u radu ove konferencije, koja se održava do 28. maja 2021. godine. Pored Centra, Republiku Srbiju predstavljaju i predstavnici Ministarstva odbrane. Među učesnicima su eksperti iz oblasti protivminskog delovanja ... detaljnije

21.05.2021.

Uvođenje u posao prema projektu za čišćenje
kasetne municije sa lokacije
„Aerodrom Niš – 5. faza“

 Uvođenje u posao prema projektu za čišćenje kasetne municije sa lokacije „Aerodrom Niš – 5. faza“ 21.05.2021. godine, uvođenjem u posao izvođača radova „Millennium Team” d.o.o., Beograd, započela je realizacija projekta za čišćenje kasetne municije sa lokacije „Aerodrom Niš – 5. faza“, grad Niš, površine 84.750 m2. Projekat je izrađen na zahtev preduzeća ,,Aerodromi Srbije“ d.o.o., Niš, s obzirom na planirane građevinske radove na teritoriji aerodromskog kompleksa i potrebu za stvaranjem uslova za bezbedno izvođenje tih radova. Ovim projektom biće obuhvaćen ... detaljnije

20.05.2021.

Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin

 Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin 20.05.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje obavili su kontrolu kvaliteta na delu Projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin. Vršena je kontrola kvaliteta dela faze 1, u okviru koje je, izvođač radova „Millennium Team“ d.o.o., Beograd, pretražio i očistio površinu do dubine 50 cm. Kontrolom kvaliteta je utvrđeno ... detaljnije

20.05.2021.

Saradnja Centra i kompanije „C.E.I.A.“

 Saradnja Centra i kompanije „C.E.I.A.“ 19.05.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje sastali su se sa predstavnicima renomirane italijanske kompanije „C.E.I.A.“ specijalizovane za proizvodnju metal detektora za pretragu terena visokih performansi. U nastavnim prostorijama sa poligonom i terenom za obuku deminera u Grockoj, gosti iz Italije imali su prilike da se upoznaju sa nastavnim kapacitetima našeg Centra. Sa druge strane, „C.E.I.A.“ je predstavila svoj pristup razvoju detektora ... detaljnije

18.05.2021.

Obilazak lokacije u Bujanovcu sa
zainteresovanim ponuđačima

 Obilazak lokacije u Bujanovcu sa zainteresovanim ponuđačima U saradnji Centra za razminiranje i ITF Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi, 18.05.2021. godine, u sklopu raspisane tenderske procedure za izbor izvođača radova za projekat za razminiranje lokacije „Končulj – Dalekovod 1 i 2“, opština Bujanovac, površine 294.230 m2, organizovan je obilazak predmetne lokacije sa zainteresovanim ponuđačima. Zainteresovani ponuđači su imali prilike da na terenu sagledaju složenost i težinu operacija ... detaljnije

17.05.2021.

Nastavak radova prema projektu
„Sjenica – Čedovo 1“

 Nastavak radova prema projektu „Sjenica – Čedovo 1“ 17.05.2021. godine, nastavljena je realizacija projekta za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa još jedne lokacije u opštini Sjenica. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, projekat za čišćenje kasetne municije, koji je izradio Centar za razminiranje za lokaciju „Sjenica – Čedovo 1“, površine 74.474 m2, obustavljen je krajem prošle godine. Nakon što su predstavnici Centra za razminiranje izvršili proveru dokumentacije i opreme koja će biti korišćena ... detaljnije

14.05.2021.

POSETA PREDSTAVNIKA AMBASADE SAD I EUCOM-A

 POSETA PREDSTAVNIKA AMBASADE SAD I EUCOM-A 13.maja 2021.godine, Centar za razminiranje Republike Srbije, u svojim proširenim poslovnim kapacitetima, odnosno nastavnim prostorijama sa poligonom i terenom za obuku deminera, u Grockoj, ugostio je predstavnike Ambasade SAD i Evropske komande specijalnih snaga SAD (EUCOM) sa sedištem u Štutgartu, SR Nemačka.
Od osnivanja Centra, Vlada SAD je od jedan od najznačajnijih partnera i donatora ... detaljnije

12.05.2021.

NASTAVAK RADOVA PREMA PROJEKTU „ISTOČNI MOJSTIR-PONOR“ U TUTINU

 NASTAVAK RADOVA PREMA PROJEKTU „ISTOČNI MOJSTIR-PONOR“ U TUTINU 12.05.2021. godine, nastavljena je realizacija projekta za tehničko izviđanje lokacije „Istočni Mojstir-Ponor“, u opštini Tutin, površine 515.000 m2, koja je zagađena kasetnom municijom.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, radovi na projektu su obustavljeni krajem prošle godine ... detaljnije

10.05.2021.

Minski sumnjiva površina na lokaciji
„Ležimir“

 Minski sumnjiva površina na lokaciji „Ležimir“ U cilju jasnog i vizuelnog upozorenja, kao i zabrane ulaska stanovništva u prostor za koji se sumnja da je zagađen minama i eksplozivnim ostacima rata (EOR), tokom 1991. godine, u blizini nekadašnjeg hotela „Ležimir“, u naselju Ležimir, opština Sremska Mitrovica, u nastavku je prikazana skica sumnjive površine.
Još jednom apelujemo na odgovorno ponašanje i zabranu ulaska u obeleženi prostor...detaljnije

10.05.2021.

Nastavak radova prema projektu
„Sjenica - Vapa“

 Nastavak radova prema projektu „Sjenica - Vapa“ 07.05.2021. godine, nastavljena je realizacija projekta za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa lokacije u opštini Sjenica, koji je zbog nepovoljnih vremenskih uslova, obustavljen krajem prošle godine.
U pitanju je projekat za čišćenje kasetne municije, koji je izradio Centar za razminiranje za lokaciju „Sjenica – Vapa“, površine 338,416 m2. Sredstva su obezbeđena iz donacije SAD...detaljnije

07.05.2021.

SARADNjA CENTRA I KOMPANIJE „PROIZVODNjA MILE DRAGIĆ“

 SARADNjA CENTRA I KOMPANIJE „PROIZVODNjA MILE DRAGIĆ“ Domaća kompanija „Proizvodnja Mile Dragić“ internacionalno prepoznatljiva po proizvodnji balističke zaštitne opreme, kao što su balistički zaštitni prsluci, balistički i intervencijski šlemovi, balističke ploče, intervencijska oprema i druga zaštitna oprema namenjena zaštiti od visokih temperatura, električnog udara i hemijske zaštite, ustupila je na korišćenje Centru za razminiranje zaštitnu deminersku opremu za ...detaljnije

29.04.2021.

Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin

 Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin U periodu 28-29.04.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje obavili su kontrolu kvaliteta na delovima Projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin. 28.04.2021. godine, vršena je kontrola kvaliteta dela faze 1, u okviru koje je, izvođač radova „Millennium Team“ d.o.o., Beograd, pretražio i očistio površinu do dubine 50 cm ...detaljnije

28.04.2021.

Dodatno obeležavanje i postavljanje
znakova upozorenja na lokaciji „Ležimir“

 Dodatno obeležavanje i postavljanje znakova upozorenja na lokaciji „Ležimir“ 27.04.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje, izvršili su dodatno obeležavanje i postavljanje znakova upozorenja na opasnosti od mina, u cilju jasnog i vizuelnog upozorenja, kao i zabranu ulaska stanovništva u prostor za koji se sumnja da je zagađen minama i eksplozivnim ostacima rata (EOR), tokom 1991. godine, u blizini nekadašnjeg hotela „Ležimir“, u naselju Ležimir, opština Sremska Mitrovica. Imajući u vidu predstojeće praznike i povećanu frekvenciju ...detaljnije

28.04.2021.

Snage i prilike u protivminskom
delovanju

 Snage i prilike u protivminskom delovanju Kancelarija Službe UN za protivminsko delovanje (UNMAS) iz Ženeve pripremila je odlomak video snimka kao kratku kompilaciju sa neformalnog virtuelnog okruglog stola pod nazivom „Snage i prilike u protivminskom delovanju“, koji je održan 7. aprila 2021. godine ...detaljnije

23.04.2021.

Saradnja sa preduzećem
„Prva Iskra – namenska proizvodnja“ A.D.

 Saradnja sa preduzećem „Prva Iskra – namenska proizvodnja“ A.D. U okviru nedavno započete saradnje sa preduzećem „Prva Iskra – namenska proizvodnja“ A.D. iz Bariča, predstavnici Centra za razminiranje, preuzeli su danas, 23.04.2021. godine, delaborisane avio bombe (košuljice) – FAB250 i FAB275. Metalne košuljice ne sadrže upaljače, niti bilo kakvo inicijalno sredstvo i eksploziv, te su bezbedni za dalju upotrebu, odnosno Centar za razminiranje će ih koristiti za sprovođenje različitih obuka po najvišim svetskim standardima ...detaljnije

22.04.2021.

Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje EOR sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž
planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo,
deonica Sremska Rača – Kuzmin

 Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje EOR sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž lanirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzminu U periodu 20-21.04.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje obavili su kontrolu kvaliteta na delu Projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin. Kontrola kvaliteta je vršena na površini od 110.000 m2, u okviru dela Faze 1, koju je, izvođač radova „Millennium Team“ d.o.o., Beograd, pretražio i očistio do dubine 50 cm ...detaljnije

15.04.2021.

Kontrola kvaliteta na delu projekta za čišćenje EOR sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž
planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo,
deonica Sremska Rača – Kuzmin

 Poseta preduzeću „Prva iskra – namenska proizvodnja“ a.d. u Bariču 15.04.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje obavili su kontrolu kvaliteta na delu Projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin. Vršena je kontrola kvaliteta dela Faze 1, u okviru koje je, izvođač radova „Millennium Team“ d.o.o., Beograd, pretražio i očistio površinu do dubine 50 cm. Kontrolom kvaliteta je utvrđeno da ...detaljnije

14.04.2021.

Poseta preduzeću „Prva iskra – namenska proizvodnja“ a.d.
u Bariču

 Poseta preduzeću „Prva iskra – namenska proizvodnja“ a.d. u Bariču 14.04.2021. godine, direktor Centra za razminiranje, g. Bojan Glamočlija, sastao se sa direktorom preduzeća „Prva iskra – namenska proizvodnja“ a.d. iz Bariča, g. Stanojem Biočaninom. Tokom sastanka, predstavljen je rad Centra za razminiranje i preduzeća „Prva iskra-namenska proizvodnja“ a.d. Direktor Centra za razminiranje, g. Glamočlija upoznao je domaćine i sa nastavnim kapacitetima našeg Centra sa ciljem razmatranja moguće saradnje ...detaljnije

08.04.2021.

Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin

 Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin 07.04.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje obavili su kontrolu kvaliteta na delu Projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin. Vršena je kontrola kvaliteta dela faze 2 i faze 3, na površini od 330.058 m2. Izvođač radova “Millennium Team” d.o.o. za realizaciju radova prema fazama 2 i 3, koje podrazumevaju ...detaljnije

07.04.2021.

Učešće Centra na virtuelnom okruglom stolu u
organizaciji UNMAS-a

 Učešće Centra na virtuelnom okruglom stolu u organizaciji UNMAS-a Povodom obeležavanja Međunarodnog dana podizanja svesti o opasnostima od mina i pomoći u protivminskom delovanju, kancelarija Službe UN za protivminsko delovanje (UNMAS) iz Ženeve, organizovala je, 7. aprila 2021. godine, neformalni virtuelni okrugli sto pod nazivom „Snage i prilike u protivminskom delovanju“. Predstavnici Centra ovom prilikom ukazali su na dostignuća Republike Srbije u oblasti protivminskog delovanja, sa posebnim fokusom na snage i prilike koje se ukazuju u narednom periodu ...detaljnije

02.04.2021.

Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin

 Kontrola kvaliteta na projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin 02.04.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje obavili su kontrolu kvaliteta na delu Projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin. U okviru Faze 1 ovog projekta, „Millennium Team“ d.o.o., Beograd i podizvođač „ARM Razminiranje“ d.o.o, Beograd, pretražili su i očistili površinu do dubine 50 cm. Kontrolom kvaliteta je utvrđeno da nema EOR ili anomalija koje ukazuju na ...detaljnije

01.04.2021.

Sastanak sa gradonačelnikom Vranja

 Sastanak sa gradonačelnikom Vranja 01.04.2021. godine, u prostorijama Gradske uprave Grada Vranja, direktor Centra za razminiranje, g. Bojan Glamočlija, sastao se sa gradonačelnikom Dr spec. Slobodanom Milenkovićem, kao i predstavnicima gradskog Štaba za vanredne situacije i predstavnikom Sektora za vanredne situacije, kako bi razmotrili problem eksplozivnih ostataka rata na teritoriji ovog grada. S obzirom na realizaciju tekućih i budućih infrastrukturnih projekata od javnog interesa, koji uključuju raščišćavanje zemljišta ...detaljnije

31.03.2021.

Učešće Centra na vebinaru GICHD

 Učešće Centra na vebinaru GICHD 31.03.2021. godine, u organizaciji Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno razminiranje (GICHD) održan je prvi deo vebinara koji se nadovezuje na ključne zaključke iznete u nedavno objavljenoj publikaciji ovog centra „Pregled novih tehnologija i metodologija ...detaljnije

30.03.2021.

Saradnja nadležnih institucija na stvaranju uslova za bezbedan infrastrukturni razvoj Aerodroma Ponikve iz domena zaštite od eksplozivnih ostataka rata

 Saradnja nadležnih institucija na stvaranju uslova za bezbedan infrastrukturni razvoj Aerodroma Ponikve iz domena zaštite od eksplozivnih ostataka rata 29.03.2021. godine, u Centru za razminiranje održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva odbrane - GŠVS, Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije, Aerodromi Srbije d.o.o., Niš, kao i JP „Aerodrom Ponikve“, Užice, u vezi sa raspoloživim informacijama i dokumentacijom, koja se odnosi na pregled i čišćenje površina od zaostalih eksplozivnih ostataka rata (EOR) nakon NATO bombardovanja 1999. na kompleksu Aerodroma Ponikve, a koji su obavljeni u prethodnom periodu ...detaljnije

25.03.2021.

Zoom sastanak sa predstavnicima
istraživačkog tima GICHD

 Zoom sastanak sa predstavnicima istraživačkog tima GICHD 24.03.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje održali su virtuelni sastanak sa predstavnicima Odseka za standarde i operativnu efikasnost Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno razminiranje (GICHD). GICHD planira da sprovede studiju o teškom terenu u domenu protivminskog delovanja. Ova studija će se fokusirati na zemlje na Balkanu ...detaljnije

25.03.2021.

Konvencija o zabrani protivpešadijskih mina
(Otavska konvencija) - diskusija sa Komitetom
za implementaciju člana 5.

 Konvencija o zabrani protivpešadijskih mina (Otavska konvencija) - diskusija sa Komitetom za implementaciju člana 5. 24.03.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje, u saradnji sa predstavnikom Stalne misije R Srbije pri UN u Ženevi, održali su virtuelni bilateralni sastanak sa Komitetom za implementaciju člana 5., kojim predsedava Zambija, a čine ga i predstavnici Norveške, Belgije i Šri Lanke. Cilj sastanka je bio razmena informacija o napretku Srbije u sprovođenju ...detaljnije

19.03.2021.

Poseta aerodromima „Morava“ i „Ponikve“

 Poseta aerodromima „Morava“ i „Ponikve“ 18.03.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje sastali su se u prostorijama Aerodroma Srbije d.o.o. u Kraljevu sa direktorom g.Mihajlom Zdravkovićem i predstavnicima Vojske Srbije vezano za izradu budućeg projekta čišćenja eksplozivnih ostataka rata (EOR) zaostalih iz bombardovanja 1999. godine. S obzirom da se kapaciteti civilnog aerodroma „Morava“ kod Kraljeva proširuju, a imajući u vidu da je područje vojnog aerodroma „Lađevci“ kod Kraljeva ...detaljnije

15.03.2021.

Kontrola kvaliteta na Projektu za
čišćenje kasetne municije sa lokacije
„Aerodrom Konstantin Veliki – 6. faza“ u Nišu

 Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje kasetne municije sa lokacije „Aerodrom Konstantin Veliki – 6. faza“ u Nišu 14.03.2021. godine, u sklopu praćenja realizacije Projekta za čišćenje kasetne municije sa lokacije „Aerodrom Konstantin Veliki – 6. faza“, broj 0233/20, Grad Niš, Centar za razminiranje obavio je kontrolu kvaliteta radova prve faze Projekta. U prvoj fazi, izvođač radova “Nucleus” d.o.o., Beograd, razminirao-očistio je površinu na dubini do 50 cm, u skladu sa projektom Centra, Međunarodnim standardima za protivminsko delovanje (IMAS) i Standardnim ...detaljnije

10.03.2021.

Gostovanje direktora Centra za razminiranje na
TV Studio B

 Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje kasetne municije sa lokacije „Aerodrom Konstantin Veliki – 6. faza“ u Nišu 10.03.2021. godine, na poziv TV Studio B, direktor Centra za razminiranje, g. Bojan Glamočlija, gostovao je u emisiji „Dobar dan“ i tom prilikom ukazao na specifičnosti protivminskog delovanja u Republici Srbiji – preostali problem zagađenosti eksplozivnim ostacima rata, kao i na potrebu za kontinuiranim obukama obukama deminera i edukacijom ...detaljnije

09.03.2021.

Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje
EOR površina u zoni mosta kod Sremske Rače i
duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo,
deonica Sremska Rača – Kuzmin

 Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje kasetne municije sa lokacije „Aerodrom Konstantin Veliki – 6. faza“ u Nišu Realizacija Projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin, br. 0226/20, započela je 08.03.2021. godine, uvođenjem u posao izvođača radova „Millennium Team“ d.o.o., Beograd i podizvođača „ARM Razminiranje“ d.o.o, Beograd. Projekat je izrađen saglasno zahtevu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao finansijera ...detaljnije

04.03.2021.

Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje
kasetne municije sa lokacije
„Aerodrom Konstantin Veliki – 6. faza“
u Nišu

 Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje kasetne municije sa lokacije „Aerodrom Konstantin Veliki – 6. faza“ u Nišu 04.03.2021. godine, uvođenjem u posao izvođača radova „Nucleus Team“ d.o.o., Beograd, započela je realizacija Projekta za čišćenje kasetne municije sa lokacije „Aerodrom Konstantin Veliki – 6. faza“, broj 0233/20, Grad Niš. Projekat je izrađen na zahtev preduzeća ,,Aerodromi Srbije“ d.o.o., Niš, koje je i investitor radova. Površina projekta nalazi se na teritoriji grada Niša, van kompleksa aerodroma „Konstantin Veliki“, u nastavku prilaznih svetala ...detaljnije

02.03.2021.

Završetak čišćenja kasetne municije
na Kopaoniku

 Završetak čišćenja kasetne municije na Kopaoniku Prve operacije čišćenje lokacija zagađenih kasetnom municijom na planini Kopaonik započele su aprila 2005. godine. Zaključno sa 2020. godinom, realizovano je 10 projekata za čišćenje kasetne municije, odnosno očišćena je u skladu sa Međunarodnim standardima za protivminsko delovanje (IMAS) i predata na bezbednu civilnu upotrebu površina od 2.368.834 m2. Projekte je izradio Centar za razminiranje, dok je realizacija radova na terenu finansirana ...detaljnije

24.02.2021.

Obilazak lokacija u Bujanovcu sa
zainteresovanim ponuđačima

 Obilazak lokacija  u Bujanovcu sa zainteresovanim ponuđačima 24.02.2021. godine, u saradnji Centra za razminiranje i ITF Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi, u sklopu raspisane tenderske procedure za izbor izvođača radova za projekte čišćenje kasetne municije sa lokacija «Borovac-3» i «Borovac-4», opština Bujanovac, kao i projekta za razminiranje trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji opštine Bujanovac, organizovan je obilazak lokacija sa zainteresovanim ponuđačima. Zainteresovani ponuđači...detaljnije

23.02.2021.

Sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava
u Bujanovcu i Preševu

 Sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava u Bujanovcu i Preševu 23.02.2021. godine, u prostorijama Opštine Bujanovac, direktor Centra za razminiranje, g. Bojan Glamočlija sastao se sa predsednikom Opštine Bujanovac, g. Nagipom Arifijem i predstavnikom Štaba za vanredne situacije opštine Bujanovac, g. Alijem Aslanijem, u cilju nastavka uspešne saradnje po pitanju rešavanja problema u vezi sa eksplozivnim ostacima rata na teritoriji ove opštine. Najavljena je implementacija nekoliko projekata ...detaljnije

10.02.2021.

Obilazak lokacija u opštini Bujanovac

 Obilazak lokacija u opštini Bujanovac 10.02.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje zajedno sa predstavnicima AD Elektromreža Srbije, kao i predsednikom lokalnog Štaba za vanredne situacije i predsednikom Mesne zajednice Končulj, obišli su lokacije za koje se sumnja da su zagađene grupama mina u naseljenim mestima Turija, Končulj i Đorđevac, u opštini Bujanovac. U cilju omogućavanja bezbednog održavanja dalekovoda, koje je radnicima EMS-a bilo onemogućeno zbog sumnje da je ...detaljnije

02.02.2021.

Izviđanje lokacija „Borovac-3“ i „Borovac-4“
u Bujanovcu

 Izviđanje lokacija „Borovac-3“ i „Borovac-4“ u Bujanovcu 29.01.2021. godine, predstavnici Centra za razminiranje obavili su dodatno izviđanje i obilazak lokacija za čišćenje kasetne municije „Borovac-3“ i „Borovac-4“, u opštini Bujanovac, radi ažuriranja projekata. Projekti će biti dostavljeni ITF Međunarodnoj fondaciji za jačanje bezbednosti ljudi, sa kojom Centar ostvaruje odličnu saradnju i koja će u narednom periodu sprovesti tenderske procedure za izbor izvođača radova ...detaljnije

26.01.2021.

Sastanak sa predstavnikom
Ambasade SAD

 Sastanak sa predstavnikom Ambasade SAD 26.01.2021. godine, direktor Centra za razminiranje, g. Bojan Glamočlija sastao se sa političkim savetnikom u Ambasadi SAD, g. Džonom Ruterfordom, kako bi analizirali dosadašnju saradnju i pomoć SAD i razmotrili buduće pravce podrške u oblasti humanitarnog razminiranja i protivminskog delovanja u Srbiji. Vlada SAD je od osnivanja Centra jedan od najznačajnijih partnera i donatora na polju humanitarnog razminiranja ...detaljnije