ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Završetak projekta „Jugovićevo-3“ u Novom Sadu
30.09.2020.

Završetak projekta „Jugovićevo-3“
u Novom Sadu

15.09.2020. godine, završnom kontrolom radova koju je obavio Centar za razminiranje, okončana je realizacija Projekta za razminiranje-čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa lokacije „Jugovićevo-3“, broj 0220/19, grad Novi Sad.

Preduzeće „Millennium Team” d.o.o. iz Beograda, kao izvođač i „V.J.R.“ d.o.o. razminiranje, kao podizvođač, izvodili su radove na terenu.

Tokom realizacije radova primenjivane su kombinovane metode: mašinsko razminiranje primenom mašine za razminiranje na daljinsko upravljanje MV-10, kao i ručna detekcija (manuelna metoda). Takođe, vršeno je snimanje data logerom (aktivna i pasivna metoda), kao i magnetometrijsko snimanje.

Pronađeno je 36 cementnih avio bombi, koje je izvođač radova uništio na licu mesta oklopljenom mašinom, s obzirom da u sebi nisu imale eksploziv.

Projekat se finansirao sredstvima koja je obezbedio investitor Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Novi Sad, u sklopu realizacije Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Novom Sadu, u okviru koga se vrši i izgradnja objekata javnih službi, atletskog kompleksa i crpne stanice.

Čišćenjem EOR sa ovih površina stvorili su se uslovi za bezbednu izgradnju objekata javnih službi, atletskog kompleksa i crpne stanice.