ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Održana uvodna radionica za uvođenje CAF modela
01.03.2023.

Održana uvodna radionica za uvođenje CAF modela

Održana uvodna radionica za uvođenje CAF modela

27. i 28. februara 2023. godine, održana je uvodna radionica za uvođenje CAF modela upravljanja kvalitetom u Centru za razminiranje.

CAF – Common Assessment Framework/Zajednički okvir za samoprocenu je sistem upravljanja kvalitetom za institucije javne uprave na osnovu kog zaposleni i rukovodioci procenjuju sopstvenu organizaciju, utvrđuju svoje prednosti i potencijal za napredak, a zatim primenjuju mere pobolšanja.

Održana uvodna radionica za uvođenje CAF modela Održana uvodna radionica za uvođenje CAF modela

CAF ekspertski tim činili su Tihana Puzić, Goran Paštrović i Vladimir Jevtić, dok su polaznici bili članovi radne grupe za samoprocenu iz Centra za razminiranje.

Kroz dvodnevni rad, odnosno teorijska predavanja i vežbe u grupama, polaznici su stekli osnovna saznanja o upravljanju kvalitetom u javnoj upravi, korišćenju CAF-a, njegovoj strukturi, ulogama, procesima i bodovanju, kao i o upitniku za samoprocenu.

Nakon radionice polaznici pristupaju samoproceni institucije korišćenjem upitnika što je osnov za izradu akcionog plana unapređenja koji će biti predmet naredne radionice.