ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » KONTROLA KVALITETA PREMA PROJEKTU ZA ČIŠĆENjE OD EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA NA LOKACIJI ZA IZGRADNjU MOSTA PREKO REKE DUNAV U SKLOPU IZGRADNjE OBILAZNICE OKO NOVOG SADA
22.11.2022.

KONTROLA KVALITETA PREMA PROJEKTU ZA ČIŠĆENjE OD EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA NA LOKACIJI ZA IZGRADNjU MOSTA PREKO REKE DUNAV U SKLOPU IZGRADNjE OBILAZNICE OKO NOVOG SADA

KONTROLA KVALITETA PREMA PROJEKTU ZA ČIŠĆENjE OD EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA NA LOKACIJI ZA IZGRADNjU MOSTA PREKO REKE DUNAV U SKLOPU IZGRADNjE OBILAZNICE OKO NOVOG SADA KONTROLA KVALITETA PREMA PROJEKTU ZA ČIŠĆENjE OD EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA NA LOKACIJI ZA IZGRADNjU MOSTA PREKO REKE DUNAV U SKLOPU IZGRADNjE OBILAZNICE OKO NOVOG SADA

21.11.2022. godine, Centar za razminiranje, obavio je kontrolu kvaliteta na „Projekta za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata na lokaciji za izgradnju mosta preko reke Dunav u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Sada“, broj 0276/22. Kontrola kvaliteta obavljena je u skladu sa Delom I (faze 4 Projekta), koji je podeljen u četiri faze i odnosi se na projektovanu površinu koja se nalazi na kopnenom delu kod reke Dunav na mestu gde će biti izgrađen most.

Prilikom obavljanja kontrole, a nakon analiziranja snimljenih podataka, nisu utvrđene anomalije koje odgovaraju kriterijumu „kritična greška“, koja je definisana Projektom.

KONTROLA KVALITETA PREMA PROJEKTU ZA ČIŠĆENjE OD EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA NA LOKACIJI ZA IZGRADNjU MOSTA PREKO REKE DUNAV U SKLOPU IZGRADNjE OBILAZNICE OKO NOVOG SADA

Podsećamo, “Borehole” metoda se koristi za lociranje podzemnih anomalija, a sprovodi se pre početka građevinskih radova kako bi se osiguralo da su sve bušotine na predmetnom području bezbedne za dalju upotrebu.

Nakon obavljene kontrole, izvođač radova nastavio je radove u koordinaciji sa Centrom za razminiranje.