ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » UČEŠĆE CENTRA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O „PROTIVMINSKOM DELOVANjU: IZAZOVI I PRILIKE“, BAKU, AZERBEJDžAN
22.11.2022.

UČEŠĆE CENTRA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O „PROTIVMINSKOM DELOVANjU: IZAZOVI I PRILIKE“, BAKU, AZERBEJDžAN

UČEŠĆE  CENTRA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O „PROTIVMINSKOM DELOVANjU: IZAZOVI I PRILIKE“, BAKU, AZERBEJDžAN UČEŠĆE  CENTRA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O „PROTIVMINSKOM DELOVANjU: IZAZOVI I PRILIKE“, BAKU, AZERBEJDžAN

Na poziv Agencije za protivminsko delovanje Republike Azerbejdžan, Centar za razminiranje je učestvovao u radu Međunarodne konferencije o protivminskom delovanju: izazovi i prilike, koja se održavala od 16. do 18. novembra 2022. godine u Bakuu, u Azerbejdžanu, pod pokroviteljstvom Vlade Azerbejdžana.

Na Konferenciji su učestvovali eksperti iz oblasti protivminskog delovanja iz preko 30 zemalja sveta, predstavnici donatora, predstavnici međunarodnih humanitarnih organizacija, predstavnici centara za razminiranje, kao i eksperti iz srodnih oblasti.

UČEŠĆE  CENTRA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O „PROTIVMINSKOM DELOVANjU: IZAZOVI I PRILIKE“, BAKU, AZERBEJDžAN UČEŠĆE  CENTRA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O „PROTIVMINSKOM DELOVANjU: IZAZOVI I PRILIKE“, BAKU, AZERBEJDžAN

U fokusu Konferencije su bili izazovi i prilike u protivminskom delovanju, integrisani pristup u primeni inovativne tehnologije, metodologije oslobađanja zemljišta, protivminsko delovanje na teškom terenu i u nepristupačnim uslovima.

UČEŠĆE  CENTRA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O „PROTIVMINSKOM DELOVANjU: IZAZOVI I PRILIKE“, BAKU, AZERBEJDžAN UČEŠĆE  CENTRA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O „PROTIVMINSKOM DELOVANjU: IZAZOVI I PRILIKE“, BAKU, AZERBEJDžAN

Pored predstavljanja rada Agencije za protivminsko delovanje Republike Azerbejdžan, priliku da predstave svoj rad imali su, između ostalih, organizacije SWEDEC, IMPROTEX, IMFAD, a u okviru izložbe opreme proizvođača iz oblasti protivminskog delovanja, kompanije APOPO, FOERSTER, FAE, SAFE LANE GLOBAL i dr.

UČEŠĆE  CENTRA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O „PROTIVMINSKOM DELOVANjU: IZAZOVI I PRILIKE“, BAKU, AZERBEJDžAN