ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU “TUŠTICA“ U BUJANOVCU
07.09.2022.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU “TUŠTICA“ U BUJANOVCU

07.09.2022. godine, započela je realizacija Projekta za razminiranje lokacije „Tuštica“, opština Bujanovac, površine 143.500 m2.

Projekat je izradio Centar za razminiranje, koji i prati realizaciju i vrši kontrolu kvaliteta nad radovima, dok Udruženje za borbu protiv mina „Stop minama“, Pale, Republika Srpska, BiH, realizuje ovaj projekat na terenu.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU “TUŠTICA“ U BUJANOVCU UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU “TUŠTICA“ U BUJANOVCU

Realizacija navedenog projekta finansira se sredstvima koje je Vlada Republike Srbije izdvojila za operacije humanitarnog razminiranja u opštini Bujanovac, koja su uvećana sredstvima Vlade SAD i Vlade Republike Koreje, preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti (ITF).

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU “TUŠTICA“ U BUJANOVCU UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU “TUŠTICA“ U BUJANOVCU

Preduzeće „Trotil“ d.o.o., Sarajevo, BiH, angažovano je od strane ITF-a i donatora kao monitorska organizacija na ovom projektu.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU “TUŠTICA“ U BUJANOVCU

Razminiranjem ove lokacije doprineće se povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva i stvaranju uslova za bezbednu eksploataciju šuma, ispašu stoke i branje gljiva, koji su osnovni izvori prihoda lokalnog stanovništva. Takođe, doprineće se i ispunjavanju obaveza Republike Srbije preuzetih prema Konvenciji o zabrani protivpešadijskih mina (Otavska konvencija).