ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » POSETA PREDSTAVNIKA REPUBLIČKE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE
22.11.2021.

ODRŽAN 19. SASTANAK DRŽAVA STRANA OTAVSKE KONVENCIJE

 ODRŽAN 19. SASTANAK DRŽAVA STRANA OTAVSKE KONVENCIJE

U periodu od 15. do 19. novembra 2021. godine, u Hagu, u Holandiji, održan je 19. sastanak država strana Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prometa protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju (Otavska konvencija).

Zbog situacije u vezi sa pandemijom COVID-19, sastanak je održan u virtuelnom formatu.

19. sastanak država strana, kojim je predsedavala Holandija, formalni je sastanak 164 države potpisnice Konvencije iz 1997. godine o zabrani upotrebe, zaliha, proizvodnje i prometa protivpešadijskih mina i njihovom uništavanju.

 ODRŽAN 19. SASTANAK DRŽAVA STRANA OTAVSKE KONVENCIJE

Tokom istupanja Republike Srbije, u okviru podnošenja izjava u vezi sa implementacijom Člana 5., predstavnik Srbije ukazao je na trenutnu minsku situaciju u našoj zemlji, postignute rezultate, kao i izazove, posebno se osvrnuvši na problem novootkrivenih površina za koje se sumnja da su zagađene grupama mina u opštini Bujanovac.Takođe, u segmentu saradnje i pomoći, istaknuto je intenziviranje saradnje Centra za razminiranje sa Ženevskim međunarodnim centrom za humanitarno razminiranje, kao i sa Delegacijom EU u Beogradu.