ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje površine na brzoj saobraćajnici - Ib reda državnog puta br. 21, Novi Sad - Ruma “Fruškogorski koridor”
16.11.2021.

Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje površine na brzoj saobraćajnici - Ib reda državnog puta br. 21, Novi Sad - Ruma “Fruškogorski koridor”

 Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje površine na brzoj saobraćajnici - Ib reda državnog puta br. 21, Novi Sad - Ruma “Fruškogorski koridor”

Realizacija Projekta za čišćenje površine na brzoj saobraćajnici - Ib reda državnog puta br. 21, Novi Sad - Ruma “Fruškogorski koridor”, koji je Centar za razminiranje izradio na osnovu zahteva ”China Road and Bridge Corporation Serbia Branch” (CRBC), započela je 15.11.2021. godine, uvođenjem u posao izvođača radova „Millennium Team“ d.o.o., Beograd.

Lokacija se nalazi na teritoriji grada Novi Sad i opštine Kać. Obuhvata vodeni prostor gde će biti izgrađen drumski most preko reke Dunav kod Novog Sada i površinu na kojoj će se graditi brza saobraćajnica IB reda državnog puta br. 21, Novi Sad - Ruma „Fruškogorski koridor“.

 Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje površine na brzoj saobraćajnici - Ib reda državnog puta br. 21, Novi Sad - Ruma “Fruškogorski koridor”

Nakon čišćenja EOR sa ove lokacije otkloniće se opasnost koju EOR predstavlja za korisnike zemljišta i životnu sredinu i doprineće se stvaranju uslova za bezbedno korišćenje zemljišta, kao i infrastrukturni razvoj izgradnjom brze saobraćajnice.