ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Praćenje realizacije Projekta za čišćenje EOR na površini javne namene u kompleksu „Ardija“ u Nišu
08.11.2021.

Praćenje realizacije Projekta za čišćenje EOR na površini javne namene u kompleksu „Ardija“ u Nišu

 Praćenje realizacije Projekta za čišćenje EOR na površini javne namene u kompleksu „Ardija“ u Nišu

U okviru praćenja realizacije Projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata na površini javne namene u kompleksu „Ardija“, u Nišu, predstavnici Centra za razminiranje, u nedelju, 07.11.2021. godine, obišli su predmetnu lokaciju.

Radove izvodi „Millennium Team“ d.o.o., Beograd.

 Praćenje realizacije Projekta za čišćenje EOR na površini javne namene u kompleksu „Ardija“ u Nišu

Nakon čišćenja EOR sa ove lokacije, otkloniće se opasnost koju oni predstavljaju za bezbedno izvođenje građevinskih radova.

Naime, s obzirom da će se u okviru Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, kompleks „Ardija“, vršiti uređivanje površina javne namene, odnosno izgradnja saobraćajnice i uređivanje javne površine, neophodno je stvoriti uslove za bezbedno izvođenje građevinskih radova.

 Praćenje realizacije Projekta za čišćenje EOR na površini javne namene u kompleksu „Ardija“ u Nišu