ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Uvođenje u posao prema projektu „Končulj-Dalekovod 1 i 2“ u Bujanovcu
27.08.2021.

Uvođenje u posao prema projektu
„Končulj-Dalekovod 1 i 2“ u Bujanovcu

 Uvođenje u posao prema projektu „Končulj-Dalekovod 1 i 2“ u Bujanovcu  Uvođenje u posao prema projektu „Končulj-Dalekovod 1 i 2“ u Bujanovcu

26.08.2021. godine, započela je realizacija Projekta za razminiranje lokacije „Končulj - Dalekovod 1 i 2“, opština Bujanovac, površine 294.230 m2.

Projekat je izradio Centar za razminiranje, koji i prati realizaciju i vrši kontrolu kvaliteta nad radovima, dok NVO „Stop minama“, Pale, Republika Srpska, BiH, realizuje ovaj projekat na terenu.

 Uvođenje u posao prema projektu „Končulj-Dalekovod 1 i 2“ u Bujanovcu

Realizacija navedenog projekta finansira se sredstvima koje je Vlada Republike Srbije izdvojila za operacije humanitarnog razminiranja u opštini Bujanovac, koja su „mečirana“, tj.uvećana sredstvima Vlade SAD i Vlade Republike Koreje, preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti (ITF).

Preduzeće „Trotil“ d.o.o., Sarajevo, BiH, angažovano je od strane ITF-a i donatora kao monitorska organizacija na ovom projektu.

Razminiranjem ove lokacije doprineće se povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva i stvaranju uslova za bezbednu rekonstrukciju dalekovoda, eksploataciju šuma, ispašu stoke i branje gljiva, koji su osnovni izvori prihoda lokalnog stanovništva. Takođe, doprineće se i ispunjavanju obaveza Republike Srbije preuzetih prema Konvenciji o zabrani protivpešadijskih mina (Otavska konvencija).