ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Obilazak lokacije projekta za razminiranje trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji opštine Bujanovac
27.07.2021.

Obilazak lokacije projekta za razminiranje trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji
opštine Bujanovac

 Obilazak lokacije projekta za razminiranje trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji opštine Bujanovac  Obilazak lokacije projekta za razminiranje trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji opštine Bujanovac

27.07.2021. godine, u okviru praćenja realizacije radova na Projektu za razminiranje trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji opštine Bujanovac i usaglašavanja podataka na terenu sa zahtevima krajnjeg korisnika razminirane površine, predstavnici Centra za razminiranje, u prisustvu izvođača radova NVO Udruženje za borbu protiv mina „Stop minama“, Pale, BiH, monitora „Eksploring“ d.o.o., Mostar, BiH, zajedno sa predstavnicima Akcionarskog društva Elektromreža Srbije, održali su radni sastanak i obišli predmetnu lokaciju.

 Obilazak lokacije projekta za razminiranje trase dalekovoda 10kV i 110kV na teritoriji opštine Bujanovac

Ovaj projekat je izrađen u cilju stvaranja uslova za bezbedno i stabilno snabdevanje električnom energijom stanovnika na teritoriji opštine Bujanovac, što je, uz stvaranje uslova za povećanje bezbednosti lokalnog stanovništa i radnika na održavanju dalekovoda, od neprocenjivog značaja za ovaj nedovoljno razvijen deo Republike Srbije.

Projekat se finansira iz donacije SAD preko ITF Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi.

Lokacije kojima prolaze trase dalekovoda od 10kV i 110kV na teritoriji opštine Bujanovac zagađene su protivpešadijskim i protivtenkovskim minama, improvizovanim eksplozivnim napravama i drugim eksplozivnim ostacima rata (EOR), pa će realizacija ovog projekta doprineti i ispunjavanju obaveza koje Republika Srbija ima prema Konvenciji o zabrani protivpešadijskih mina (Otavska konvencija).