ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Poseta predstavnika Ženevskog centra sa ciljem procene upravljanja informacijama Centra za razminiranje
02.07.2021.

Poseta predstavnika Ženevskog centra sa ciljem procene upravljanja informacijama Centra za razminiranje

 Poseta predstavnika Ženevskog centra sa ciljem procene upravljanja informacijama Centra za razminiranje  Poseta predstavnika Ženevskog centra sa ciljem procene upravljanja informacijama Centra za razminiranje

U periodu od 28. juna do 02. jula 2021. godine, tim Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno razminiranje zadužen za implementaciju sistema upravljanja informacijama u protivminskom delovanju (IMSMA), posetio je Centar za razminiranje sa ciljem da se iskoristi Okvir za razvoj kapaciteta za upravljanje informacijama za procenu mogućnosti i potreba Centra za razminiranje za upravljanjem informacijama, kao i da ponude Centru detaljne preporuke za unapređenje procesa i sistema upravljanja informacijama.

 Poseta predstavnika Ženevskog centra sa ciljem procene upravljanja informacijama Centra za razminiranje

Tokom posete, Centar je organizovao i sastanak sa predstavnicima relevantnih državnih institucija zaduženih za razminiranje, čišćenje i uništavanje eksplozivnih ostataka rata u Republici Srbiji, na kome su predstavnici GICHD predstavili sistem upravljanja informacijama u protivminskom delovanju (IMSMA) i mogućnost njegove primene u rešavanju pojedinačnih pronalazaka i uništavanja EOR.

Takođe, predstavnici GICHD su imali priliku da obiđu i proširene poslovne kapacitete Centra za razminiranje, odnosno poligon za obuku deminera i učionicu koja je opremljena replikama, eksponatima i sredstvima bez eksploziva različitog porekla (NATO, bivša Jugoslavija i bivši SSSR), vrstama i kalibrima, neophodnim za sprovođenje obuka po međunarodnim standardima za protivminsko delovanje (IMAS).