ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Učešće centra na 17. međunarodnom simpozijumu „Protivminsko delovanje 2021.“
18.06.2021.

Učešće centra na 17. međunarodnom simpozijumu „Protivminsko delovanje 2021.“

 Učešće centra na 17. međunarodnom simpozijumu „Protivminsko delovanje 2021.“  Učešće centra na 17. međunarodnom simpozijumu „Protivminsko delovanje 2021.“

Centar za razminiranje Republike Srbije učestvovao je u radu 17. međunarodnog simpozijuma “Protivminsko delovanje 2021.”, koji se održavao od 16. do 18. juna 2021. godine u Novom Vinodolskom, Republika Hrvatska, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatskog Centra za razminiranje - Centra za testiranje, razvoj i obuku u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (Koordinator OEBS projekta u Ukrajini).

 Učešće centra na 17. međunarodnom simpozijumu „Protivminsko delovanje 2021.“  Učešće centra na 17. međunarodnom simpozijumu „Protivminsko delovanje 2021.“

Na ovom simpozijumu učestvovali su eksperti iz oblasti protivminskog delovanja, predstavnici donatora, predstavnici međunarodnih humanitarnih organizacija, predstavnici centara za razminiranje iz jugoistočne Evrope, predstavnici proizvođača mašina i opreme za razminiranje, zaštitne opreme za pirotehničare – deminere i druge prateće opreme i alata u vezi sa razminiranjem.

 Učešće centra na 17. međunarodnom simpozijumu „Protivminsko delovanje 2021.“  Učešće centra na 17. međunarodnom simpozijumu „Protivminsko delovanje 2021.“

Razmenjena su iskustva i mišljenja po sledećim temama:

  • Modeli protivminskog sistema;
  • Upravljanje kvalitetom u protivminskom delovanju;
  • Moderne tehnologije u protivminskom delovanju;
  • Uticaj protivminskog delovanja na razvoj ekonomske, energetske i transportne infrastrukture.
  • Direktor Centra za razminiranje, g. Bojan Glamočlija, je u okviru teme „Modeli protivminskog delovanja“ imao prezentaciju o protivminskom delovanju u Republici Srbiji, gde je predstavio aktivnosti Centra za razminiranje, kao i trenutnu situaciju u vezi sa minama i eksplozivnim ostacima rata, ali i izazovima i potrebama Srbije u ovoj oblasti. U okviru teme „Uticaj protivminskog delovanja na razvoj ekonomske, energetske i transportne infrastrukture“, direktor Centra je imao prezentaciju pod nazivom „Protivminsko delovanje u funkciji infrastrukturnog razvoja u Republici Srbiji“. Ukazao je na interakciju protivminskog delovanja i infrastrukturnog razvoja u kontekstu aktuelne ekspanzije građevinarstva i potrebe za stvaranjem uslova za bezbedno izvođenje infrastrukturnih projekata, koji su preduslov za buduće investicije u Republici Srbiji.

    Na marginama Simpozijuma održani su bileteralni sastanci sa predstavnicima centara za razminiranje iz regiona, predstavnicima ukrajinskih državnih institucija nadležnih za protivminsko delovanje, kao i sa ITF Međunarodnom fondacijom za jačanje bezbednosti ljudi i drugim donatorima.