ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Obilazak lokacije u Bujanovcu sa zainteresovanim ponuđačima
18.05.2021.

Obilazak lokacije u Bujanovcu sa
zainteresovanim ponuđačima

U saradnji Centra za razminiranje i ITF Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi, 18.05.2021. godine, u sklopu raspisane tenderske procedure za izbor izvođača radova za projekat za razminiranje lokacije „Končulj – Dalekovod 1 i 2“, opština Bujanovac, površine 294.230 m2, organizovan je obilazak predmetne lokacije sa zainteresovanim ponuđačima.

 Obilazak lokacije u Bujanovcu sa zainteresovanim ponuđačima

Zainteresovani ponuđači su imali prilike da na terenu sagledaju složenost i težinu operacija uklanjanja grupa mina, za koje je Centar izradio projekat, Vlada Republike Srbije izdvojila sredstva iz budžeta, a ITF, koji će i sprovesti tendersku proceduru za izbor izvođača radova, uvećao ta sredstva donacijama Vlade Republike Koreje i Vlade SAD.

 Obilazak lokacije u Bujanovcu sa zainteresovanim ponuđačima  Obilazak lokacije u Bujanovcu sa zainteresovanim ponuđačima

Razminiranjem ove lokacije doprineće se povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva i stvaranju uslova za bezbednu eksploataciju šuma, ispašu stoke i branje gljiva, koji su osnovni izvori prihoda lokalnog stanovništva.

Takođe, doprineće se i ispunjavanju obaveza Republike Srbije preuzetih prema Konvenciji o zabrani protivpešadijskih mina (Otavska konvencija).

Centar za razminiranje izražava zahvalnost ITF-u, kao i Ambasadi Republike Koreje i Ambasadi SAD, kao pouzdanim partnerima i donatorima i uvažava njihovu kontinuiranu podršku i posvećenost rešavanju problema u vezi sa eksplozivnim ostacima rata u Republici Srbiji.