ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Snage i prilike u protivminskom delovanju
28.04.2021.

Snage i prilike u protivminskom
delovanju

Kancelarija Službe UN za protivminsko delovanje (UNMAS) iz Ženeve pripremila je odlomak video snimka kao kratku kompilaciju sa neformalnog virtuelnog okruglog stola pod nazivom „Snage i prilike u protivminskom delovanju“, koji je održan 7. aprila 2021. godine.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana podizanja svesti o opasnostima od mina i pomoći u protivminskom delovanju, predstavnica Centra za razminiranje ukazala je, između ostalog, na problem R Srbije ne samo sa minama, već i drugim eksplozivnim ostacima rata i potpunu posvećenost Srbije ostvarivanju obaveza Otavske konvencije.

Takođe, ukazala je da je usled aktuelne ekspanzije građevinarstva i potrebe za stvaranjem uslova za bezbedno izvođenje infrastrukturnih projekata, povećan broj zahteva za čišćenjem terena od EOR, te je Centar, usled potrebe za obučavanjem odgovarajućeg kadra, proširio poslovne kapacitete, odnosno formirao nastavnu učionicu sa poligonom i terenom, na kome je u prethodnom periodu održana EOD-nivo 1 obuka, potpuno u skladu sa Međunarodnim standardima za protivminsko delovanje (IMAS).

Facebook

Instagram

Twitter