ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje EOR površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin
09.03.2021.

Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje
EOR površina u zoni mosta kod Sremske Rače i
duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo,
deonica Sremska Rača – Kuzmin

  Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje EOR površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin    Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje EOR površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin

Realizacija Projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin, br. 0226/20, započela je 08.03.2021. godine, uvođenjem u posao izvođača radova „Millennium Team“ d.o.o., Beograd i podizvođača „ARM Razminiranje“ d.o.o, Beograd

Projekat je izrađen saglasno zahtevu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao finansijera i JP „Putevi Srbije“, kao investitora radova na izgradnji drumskog mosta preko reke Save kod Sremske Rače u okviru izgradnje autoputa za Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin.

  Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje EOR površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin    Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje EOR površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin

Površina koju je potrebno očistiti od EOR nalazi se na teritoriji opština Kuzmin, Bosut i Sremska Rača - vodeni prostor gde će biti izgrađen drumski most preko reke Save kod Sremske Rače, kao i površina na kojoj će se graditi autoput za Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin.

Ukupna površina, uključujući vodotokove i ukrštanja sa vodotokovima i putevima, koju treba očistiti od EOR iznosi 1.939.000 m2.

  Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje EOR površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin    Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje EOR površina u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd – Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin

Nakon čišćenja EOR sa ovih površina, otkloniće se opasnost koju oni predstavljaju za izgradnju autoputa za Sarajevo, deonica Sremska Rača – Kuzmin.

Ovim će se stvoriti uslovi za bezbednu realizaciju, za našu zemlju, izuzetno važnog infrastrukturnog projekta putne infrastrukture, koji će doprineti regionalnom povezivanju.