ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТУ „КОНЧУЉ-СИНГЕРИТ 1“ У БУЈАНОВЦУ
19.10.2020.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТУ „КОНЧУЉ-СИНГЕРИТ 1“ У БУЈАНОВЦУ

Реализација Пројекта за разминирање локације „Кончуљ - Сингерит 1“, општина Бујановац, површине 269.280 м2, почела је 15.10.2020. године.

Пројекат је израдио Центар за разминирање, који и прати реализацију и врши контролу квалитета над радовима, док Н.В.О. „IN Demining“, Пале, Република Српска, БиХ, реализује овај пројекат на терену.

Реализација наведеног пројекта финансира се средствима које је Влада Републике Србије издвојила за операције хуманитарног разминирања у општини Бујановац, која су „мечирана“, тј.увећана средствима Владе САД, преко Међународне фондације за јачање безбедности (ITF).

Предузеће „Тротил“ д.о.о., Сарајево, БиХ, ангажовано је од стране ITF-а и донатора као мониторска организација на овом пројекту.

Разминирањем ове локације допринеће се повећању безбедности локалног становништва и стварању услова за безбедну експлоатацију шума, испашу стоке и брање гљива, који су основни извори прихода локалног становништва.