ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Завршетак пројекта „Југовићево-3“ у Новом Саду
30.09.2020.

Завршетак пројекта „Југовићево-3“
у Новом Саду

15.09.2020. године, завршном контролом радова коју је обавио Центар за разминирање, окончана је реализација Пројекта за разминирање-чишћење експлозивних остатака рата (ЕОР) са локације „Југовићево-3“, број 0220/19, град Нови Сад.

Предузеће „Millennium Team” д.о.о. из Београда, као извођач и „В.Ј.Р.“ д.о.о. разминирање, као подизвођач, изводили су радове на терену.

Током реализације радова примењиване су комбиноване методе: машинско разминирање применом машине за разминирање на даљинско управљање МВ-10, као и ручна детекција (мануелна метода). Такође, вршено је снимање дата логером (активна и пасивна метода), као и магнетометријско снимање.

Пронађено је 36 цементних авио бомби, које је извођач радова уништио на лицу места оклопљеном машином, с обзиром да у себи нису имале експлозив.

Пројекат се финансирао средствима која је обезбедио инвеститор Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад, у склопу реализације Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности у Новом Саду, у оквиру кога се врши и изградња објеката јавних служби, атлетског комплекса и црпне станице.

Чишћењем ЕОР са ових површина створили су се услови за безбедну изградњу објеката јавних служби, атлетског комплекса и црпне станице.