ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Завршна контрола квалитета на пројекту разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац
06.12.2019.

Завршна контрола квалитета на пројекту разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац

  Завршна контрола квалитета на пројекту разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац

05.12.2019. године, Центар за разминирање извршио је завршну контролу квалитета очишћене површине на Пројекту за разминирање приступног пута и површине око стуба бр. 71 на траси ДВ 1140/2 ТС Бујановац – ТС Беривојце, укупне површине 1.864,3 м2, у општини Бујановац.

  Завршна контрола квалитета на пројекту разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац   Завршна контрола квалитета на пројекту разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац

Нису утврђене критичне грешке одређене овим пројектом.

  Завршна контрола квалитета на пројекту разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац   Завршна контрола квалитета на пројекту разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац

Разминирањем ове локације допринoси се, пре свега, повећању безбедности радника „Електромрежа Србије“ и стварању услова за безбедно одржавање дела трасе далековода 1140/2 ТС Бујановац - ТС Беривојце.