ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Почетак пројекта разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац
28.11.2019.

Почетак пројекта разминирања приступног пута
и површине око стуба бр.71 на траси
далековода у општини Бујановац

  Почетак пројекта разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац

Реализација Пројекта за разминирање приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода 1140/2 ТС Бујановац - ТС Беривојце, општина Бујановац, површине 1.864,3 м2, почела је 27.11.2019. године.

  Почетак пројекта разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац    Почетак пројекта разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац

Пројекат је израдио Центар за разминирање, који и прати реализацију и врши контролу квалитета над радовима, док предузеће „ПМЦ Инжењеринг“ д.о.о. Београд, изводи радове разминирања на терену.

Реализација наведеног пројекта финансира се средствима које је обезбедило Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ - Дирекција за одржавање преносног система, Београд.

  Почетак пројекта разминирања приступног пута и површине око стуба бр.71 на траси далековода у општини Бујановац

Разминирањем ове локације допринеће се повећању безбедности радника „Електромрежа Србије“ и стварању услова за безбедно одржавање дела трасе далековода 1140/2 ТС Бујановац - ТС Беривојце.

Такође, допринеће се повећању безбедности локалног становништва, као и заштити животне средине и заштити од пожара.