ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Завршна контрола квалитета на пројекту смањења ризика од НУС
23.10.2019.

Завршна контрола квалитета на пројекту смањења ризика од НУС

22.10.2019. године, Центар за разминирање је извршио завршну контролу квалитета радова обављених према „Пројекту за разминирање и техничко извиђање (смањење ризика од неексплодираних убојних средстава) у рејонима изградње трасе магистралног гасовода од границе са Бугарском (у околини Зајечара) до границе са Мађарском (околина Хоргоша), деоница 5“.

  Завршна контрола квалитета на пројекту смањења ризика од НУС

Контролом нису детектоване аномалије које указују на постојање предмета масе у границама критичне грешке одређене овим пројектом.

  Завршна контрола квалитета на пројекту смањења ризика од НУС

Реализацијом операција хуманитарног разминирања на свих 5 деоница  предметног пројекта створени су услови за безбедна инжењерско-геолошка и геотехничка истраживања земљишта и извођење грађевинских радова на траси магистралног гасовода од границе са Бугарском (у околини Зајечара) до границе са Мађарском (околина Хоргоша), тзв. „Турскoг токa“.