ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Учешће Центра на 8. међународној научно-стручној конференцији "Безбедност и кризни менаџмент - теорија и пракса - БеКМен"
03.10.2022.

Увођење у посао према Пројекту за смањење ризика од ЕОР на локацији за реконструкцију и модернизацију пруге на деоници Ниш - Брестовац

 Увођење у посао према Пројекту за смањење ризика од ЕОР на локацији за реконструкцију и модернизацију пруге на деоници Ниш - Брестовац

Реализација Пројекта за смањење ризика од експлозивних остатака рата на локацији за реконструкцију и модернизацију пруге на деоници Ниш - Брестовац, број 0265/21, који је Центар за разминирање израдио на основу захтева инвеститора радова - компаније „TRACE GROUP HOLD PLC- огранак Београд“, започела је 3.10.2022.године, увођењем у посао извођача радова „Millennium Team“ д.о.о., Београд.

 Увођење у посао према Пројекту за смањење ризика од ЕОР на локацији за реконструкцију и модернизацију пруге на деоници Ниш - Брестовац

Површина за чишћење налази се на територији општине града Ниша, до села Брестовац, општина Лесковац.

Након окончања послова смањења ризика од ЕОР са ових површина, отклониће се опасност коју ЕОР представљају за људе и животну средину.

 Увођење у посао према Пројекту за смањење ризика од ЕОР на локацији за реконструкцију и модернизацију пруге на деоници Ниш - Брестовац

Такође, допринеће се повећању безбедности радника извођача грађевинских радова и стварању могућности за безбедно коришћење локације за реконструкцију и модернизацију пруге на деоници Ниш - Брестовац.