ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТУ “TУШТИЦА“ У БУЈАНОВЦУ
07.09.2022.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТУ “TУШТИЦА“ У БУЈАНОВЦУ

07.09.2022. године, започела је реализација Пројекта за разминирање локације „Туштица“, општина Бујановац, површине 143.500 м2.

Пројекат је израдио Центар за разминирање, који и прати реализацију и врши контролу квалитета над радовима, док Удружење за борбу против мина „Стоп минама“, Пале, Република Српска, БиХ, реализује овај пројекат на терену.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТУ “TУШТИЦА“ У БУЈАНОВЦУ УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТУ “TУШТИЦА“ У БУЈАНОВЦУ

Реализација наведеног пројекта финансира се средствима које је Влада Републике Србије издвојила за операције хуманитарног разминирања у општини Бујановац, која су увећана средствима Владе САД и Владе Републике Кореје, преко Међународне фондације за јачање безбедности (ITF).

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТУ “TУШТИЦА“ У БУЈАНОВЦУ УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТУ “TУШТИЦА“ У БУЈАНОВЦУ

Предузеће „Тротил“ д.о.о., Сарајево, БиХ, ангажовано је од стране ITF-а и донатора као мониторска организација на овом пројекту.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО ПРЕМА ПРОЈЕКТУ “TУШТИЦА“ У БУЈАНОВЦУ

Разминирањем ове локације допринеће се повећању безбедности локалног становништва и стварању услова за безбедну експлоатацију шума, испашу стоке и брање гљива, који су основни извори прихода локалног становништва. Такође, допринеће се и испуњавању обавеза Републике Србије преузетих према Конвенцији о забрани противпешадијских мина (Отавска конвенција).