ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Контрола квалитета према Пројекту за чишћење површине на брзој саобраћајници - Иб реда државног пута бр. 21, Нови Сад - Рума ,,Фрушкогорски коридор,,
04.02.2022.

Контрола квалитета према Пројекту за чишћење површине на брзој саобраћајници - Иб реда државног пута бр. 21, Нови Сад - Рума ,,Фрушкогорски коридор,,

03.02.2022. године, Центар за разминирање je, у оквиру праћења реализације Пројекта за чишћење површине на брзој саобраћајници - Иб реда државног пута бр. 21, Нови Сад - Рума “Фрушкогорски коридор”, обавио контролу квалитета радова према 4. фази пројекта, којa подразумева примену „borehole“ методе.

Контрола квалитета

“Borehole” метода се користи за лоцирање подземних аномалија, а спроводи се пре почетка грађевинских радова како би се осигурало да су све бушотине на предметном подручју безбедне за даљу употребу.

За снимање и прикупљање података користе се специјалне сонде, које се спуштају вертикално у претходно припремљене бушотине, док се подаци константно очитавају док се не прође цела дубина бушотине.

Као резултат примене „borehole” методе, корисник добија ГПС координате које приказују локацију постојећих аномалија (неексплодираних ЕОР, канализације, гасовода, итд.) што помаже да се спрече евентуални инциденти и оштећења у даљој фази грађевинских радова.

Приликом контроле, нису утврђене критичне грешке одређене овим пројектом.

Извођач наставља радове у координацији са Центром за разминирање.