ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Увођење у посао према Пројекту за чишћење површине на брзој саобраћајници - Иб реда државног пута бр. 21, Нови Сад - Рума “Фрушкогорски коридор”
16.11.2021.

Увођење у посао према Пројекту за чишћење површине на брзој саобраћајници - Иб реда државног пута бр. 21, Нови Сад - Рума “Фрушкогорски коридор”

 Увођење у посао према Пројекту за чишћење површине на брзој саобраћајници - Иб реда државног пута бр. 21, Нови Сад - Рума “Фрушкогорски коридор”

Реализација Пројекта за чишћење површине на брзој саобраћајници - Иб реда државног пута бр. 21, Нови Сад - Рума “Фрушкогорски коридор”, који је Центар за разминирање израдио на основу захтева ”China Road аnd Bridge Corporation Serbia Branch” (CRBC), започела је 15.11.2021. године, увођењем у посао извођача радова „Мillennium Team“ д.о.о., Београд.

Локација се налази на територији града Нови Сад и општине Каћ. Обухвата водени простор где ће бити изграђен друмски мост преко реке Дунав код Новог Сада и површину на којој ће се градити брза саобраћајница ИБ реда државног пута бр. 21, Нови Сад - Рума „Фрушкогорски коридор“.

 Увођење у посао према Пројекту за чишћење површине на брзој саобраћајници - Иб реда државног пута бр. 21, Нови Сад - Рума “Фрушкогорски коридор”

Након чишћења EOР са ове локације отклониће се опасност коју ЕОР представља за кориснике земљишта и животну средину и допринеће се стварању услова за безбедно коришћење земљишта, као и инфраструктурни развој изградњом брзе саобраћајнице.